McKinsey is met een omzet van 10 miljard dollar de belangrijkste strategische adviseur van ondernemingen ter wereld. In ons land werken 370 medewerkers voor het consultancybedrijf, vooral voor grote bedrijven als Nyrstar, Balta en Ontex. Volgens Frederic Vandenberghe, de managing partner van McKinsey België, wordt zijn organisatie in deze tijden overvraagd door bezorgde klanten.
...

McKinsey is met een omzet van 10 miljard dollar de belangrijkste strategische adviseur van ondernemingen ter wereld. In ons land werken 370 medewerkers voor het consultancybedrijf, vooral voor grote bedrijven als Nyrstar, Balta en Ontex. Volgens Frederic Vandenberghe, de managing partner van McKinsey België, wordt zijn organisatie in deze tijden overvraagd door bezorgde klanten. Wat houdt uw klanten dan bezig? FREDERIC VANDENBERGHE. "In 2020 moesten veel bedrijven in ijltempo beslissingen nemen over de digitalisering van hun interne werking en hun verkoop. Dat tempo willen ze aanhouden, zodat ze radicale beslissingen sneller kunnen doorvoeren. Daarvoor roepen ze nu ons advies in. Daarnaast blijft duurzaamheid een belangrijk thema. De overgrote meerderheid van de bedrijfsleiders redeneert dat duurzaamheid en economische rationaliteit elkaar niet hoeven tegen te spreken. Dat blijkt ook uit heel wat verhalen in Trends." Uw studiedienst MGI voorspelt dat de versterkte digitalisering tot meer ongelijkheid zal leiden. VANDENBERGHE. "Nu er meer e-commerce en digitalisering is, zullen veel banen verdwijnen. Maar elders zullen er bij komen. Om te vermijden dat mensen uit de boot vallen, is herscholing noodzakelijk." Vreest u niet dat er voor sommigen gewoon geen werk meer zal zijn? VANDENBERGHE. "Dat is een risico, absoluut. Op basis van de analyse van de behoeften van een regio, hebben we al prognoses gemaakt over de nieuwe banen die nodig zijn. Banen die wegvallen in de productie, kunnen worden gecompenseerd in de pakjesbezorging. Een ander alternatief is de zorg." MGI voorspelt ook dat vooral de grootste ondernemingen de meest noodzakelijke investeringen kunnen doen. Wordt dat een probleem voor onze Vlaamse kmo's? VANDENBERGHE. "Het gaat vooral over de heel grote bedrijven in de Verenigde Staten. We hebben ooit aangetoond dat onze kmo's een heel sterke rol spelen bij investeringen in innovatie in vergelijking met de rest van Europa. De overheidsinvesteringen zijn dan weer veel zwakker." U werkt zelf voor private-equityspelers. Die blijven heel actief op de overnamemarkt. Is het niet moeilijk om in onzekere tijden de waarde van een over te nemen onderneming te bepalen? VANDENBERGHE. "Ze blijven geld ophalen, zelfs 8 procent meer in vergelijking met 2019. Vanaf het derde kwartaal van 2020 was er een sterke herleving van de transacties. Het niveau van zekerheid is wat het is. Heel wat private-equityspelers zijn gespecialiseerd in bepaalde sectoren of thema's. Ze zijn niet alleen geïnteresseerd in de exacte waardebepaling op dit moment. Zij hebben meer oog voor welke operationele verbetering een deal kan teweegbrengen voor hun portfolio, en voor de groeimogelijkheden over vijf tot tien jaar. De toekomstige waarde is belangrijker dan die van vandaag." Volgens een Harvard-studie wordt de adviesindustrie ontwricht, omdat grote bedrijven niet alleen advies vragen over nieuwe technologie, maar ook assistentie wensen bij de uitvoering. McKinsey dreigt zo werk te verliezen aan de Big Four en Accenture. VANDENBERGHE. "Twintig jaar geleden waren we inderdaad gefocust op advies, dat de klant dan uitvoerde. Nu helpen we hem desgewenst van a tot z. Dat is een uitdaging, maar we zijn erop voorbereid. Er is een bredere expertise nodig. We hebben wereldwijd 5000 gespecialiseerde data-experts, die advies geven en dat mee uitvoeren. We investeren ook elk jaar 600 miljoen dollar en 100.000 uren in interne kennisopbouw van onze consultants. Zij zijn de speerpunt van de industriële expertise om McKinsey scherp te houden." The Economist schreef in maart dat procedures over belangenconflicten en een schikking van 573 miljoen dollar met het Amerikaanse gerecht na een dubieus advies aan een farmabedrijf leidden tot het ontslag van de voorzitter (zie kader). Is meer interne transparantie niet de echte uitdaging voor McKinsey, zoals het blad suggereert? VANDENBERGHE. "Die vraag is beantwoord door andere mensen in de organisatie. Ik wil daarover geen nieuwe antwoorden geven." Hoe kunt u als topbedrijf uw klanten adviseren over strategie, als u zelf in een 'hopeloze rotzooi' verzeild bent, zoals The Economist stelt? VANDENBERGHE. "Geen commentaar." Krijgt u die vragen van cliënten? VANDENBERGHE. "Nee, in België niet."