De kostprijs van de werf is verdrievoudigd tot 12,4 miljard euro en de vertragingen stapelen zich op. De moeilijkheden zijn voor een deel te wijten aan "de onrealistische initiële ramingen, maar ook aan een verlies aan competentie rond kernenergie en een gebrek aan kwaliteitscultuur", zo heeft Jean-Martin Folz, ex-topman van autogroep PSA, verklaard toen hij zijn rapport aan de regering voorlegde. Folz wijst met name op "technische en industriële tekortkomingen" bij het project, in het bijzonder wat de laswerken betreft. Een van de recentste incidenten in het project betrof de slechte kwaliteit van bepaalde lasnaden, die door EDF aangepast moeten worden. Voor een herstel van de industriële kwaliteit van de kernenergiesector moet EDF volgens Folz een investerings- en rekruteringsinspanning leveren die enkel mogelijk is als de staat met "stabiele langetermijnprogramma's komt voor de bouw van nieuwe reactoren en het onderhoud van de bestaande". Na de bevindingen van het rapport heeft de Franse minister van Economie Bruno Le Maire aan EDF gevraagd om binnen de maand met een actieplan te komen om de nucleaire divisie terug te brengen naar de hoogste normen. EDF-topman Jean-Bernard Lévy bevestigde maandag dat het rapport wijst op een mislukking en verzekerde dat zijn bedrijf de inspanningen zou verdubbelen, om over een beter competentieniveau te beschikken tegen het moment dat de Franse regering beslist om al dan niet nog nieuwe reactoren te bouwen. Volgens de Franse minister voor Ecologische Transitie Élisabeth Borne zal een dergelijke beslissing er niet komen voor de effectieve opstart van de reactor, ofte niet voor eind 2022 volgens de nieuwe planning van EDF. Frankrijk heeft 58 kernreactoren en haalt meer dan 70 procent van zijn stroomproductie uit kernenergie. De Franse staat is meerderheidsaandeelhouder van EDF. (Belga)

De kostprijs van de werf is verdrievoudigd tot 12,4 miljard euro en de vertragingen stapelen zich op. De moeilijkheden zijn voor een deel te wijten aan "de onrealistische initiële ramingen, maar ook aan een verlies aan competentie rond kernenergie en een gebrek aan kwaliteitscultuur", zo heeft Jean-Martin Folz, ex-topman van autogroep PSA, verklaard toen hij zijn rapport aan de regering voorlegde. Folz wijst met name op "technische en industriële tekortkomingen" bij het project, in het bijzonder wat de laswerken betreft. Een van de recentste incidenten in het project betrof de slechte kwaliteit van bepaalde lasnaden, die door EDF aangepast moeten worden. Voor een herstel van de industriële kwaliteit van de kernenergiesector moet EDF volgens Folz een investerings- en rekruteringsinspanning leveren die enkel mogelijk is als de staat met "stabiele langetermijnprogramma's komt voor de bouw van nieuwe reactoren en het onderhoud van de bestaande". Na de bevindingen van het rapport heeft de Franse minister van Economie Bruno Le Maire aan EDF gevraagd om binnen de maand met een actieplan te komen om de nucleaire divisie terug te brengen naar de hoogste normen. EDF-topman Jean-Bernard Lévy bevestigde maandag dat het rapport wijst op een mislukking en verzekerde dat zijn bedrijf de inspanningen zou verdubbelen, om over een beter competentieniveau te beschikken tegen het moment dat de Franse regering beslist om al dan niet nog nieuwe reactoren te bouwen. Volgens de Franse minister voor Ecologische Transitie Élisabeth Borne zal een dergelijke beslissing er niet komen voor de effectieve opstart van de reactor, ofte niet voor eind 2022 volgens de nieuwe planning van EDF. Frankrijk heeft 58 kernreactoren en haalt meer dan 70 procent van zijn stroomproductie uit kernenergie. De Franse staat is meerderheidsaandeelhouder van EDF. (Belga)