Een van de koeriers stapte naar het gerecht, met de vraag zijn dienstverleningsovereenkomst te herkwalificeren tot een arbeidsovereenkomst. De arbeidsrechtbank en vervolgens het hof van beroep verklaarden zich onbevoegd. De beroepsinstantie verwees daarvoor onder meer naar het feit dat de band tussen koerier en platform op geen enkele manier exclusief was, en dat het hem vrij stond elke week te bepalen wanneer hij wilde werken. Cassatie is echter van mening dat het bedrijf met het geolokalisatiesysteem in realtime kon volgen waar de koerier zich bevindt en dat het sancties kon nemen. Daardoor kan de rechtbank de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst niet uitsluiten. Dat betekent dat er een nieuw proces in beroep moet komen. Een advocaat van de koerier en vakbond CGT meent dat hiermee duidelijk is dat er "geen tegenstrijdigheid is tussen een arbeidsovereenkomst en werknemers van zulke digitale platformen". Kevin Mention, een advocaat die koeriers in andere zaken tegen TEE verdedigde, ziet in het statuut van werknemer "het enige dat schadevergoedingen en niet-betaalde lonen kan recupereren" bij een intussen failliet bedrijf. In juli 2016 ging TEE failliet. De oprichters lanceerden eerder dit jaar Cowboy, een elektrische fiets. (Belga)

Een van de koeriers stapte naar het gerecht, met de vraag zijn dienstverleningsovereenkomst te herkwalificeren tot een arbeidsovereenkomst. De arbeidsrechtbank en vervolgens het hof van beroep verklaarden zich onbevoegd. De beroepsinstantie verwees daarvoor onder meer naar het feit dat de band tussen koerier en platform op geen enkele manier exclusief was, en dat het hem vrij stond elke week te bepalen wanneer hij wilde werken. Cassatie is echter van mening dat het bedrijf met het geolokalisatiesysteem in realtime kon volgen waar de koerier zich bevindt en dat het sancties kon nemen. Daardoor kan de rechtbank de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst niet uitsluiten. Dat betekent dat er een nieuw proces in beroep moet komen. Een advocaat van de koerier en vakbond CGT meent dat hiermee duidelijk is dat er "geen tegenstrijdigheid is tussen een arbeidsovereenkomst en werknemers van zulke digitale platformen". Kevin Mention, een advocaat die koeriers in andere zaken tegen TEE verdedigde, ziet in het statuut van werknemer "het enige dat schadevergoedingen en niet-betaalde lonen kan recupereren" bij een intussen failliet bedrijf. In juli 2016 ging TEE failliet. De oprichters lanceerden eerder dit jaar Cowboy, een elektrische fiets. (Belga)