De klacht gaat over de grote discrepantie die er jarenlang heerste tussen het statuut van arbeiders en bedienden. Bij Ford Genk, de autofabriek die in 2014 sloot, stond dat conflict op scherp. De fabriek had een 200-tal arbeiders in dienst die het bediendenwerk liet uitvoeren. Volgens Steven Renette, advocaat van de arbeiders, kwam dat omdat het hoofdkwartier van Ford in Detroit strikte quota oplegde over het aantal 'white collars' dat een fabriek mocht tellen.

Tot voor 2013 was er een groot verschil in het statuut tussen ­arbeiders en bedienden in België. Niet alleen voor de vakantie- en opzegregeling, maar ook voor het pensioen. Arbeiders konden niet van een groepsverzekering (tweede pijler) genieten en dus stapten de twee naar de rechter. Na een jarenlange juridische strijd geeft het Hof van Cassatie hen nu gelijk. Het gevolg is dat Ford Genk hen elk bijna 100.000 euro moet uitkeren als extra pensioen. Het is niet duidelijk of het vonnis precedentswaarde heeft.

De klacht gaat over de grote discrepantie die er jarenlang heerste tussen het statuut van arbeiders en bedienden. Bij Ford Genk, de autofabriek die in 2014 sloot, stond dat conflict op scherp. De fabriek had een 200-tal arbeiders in dienst die het bediendenwerk liet uitvoeren. Volgens Steven Renette, advocaat van de arbeiders, kwam dat omdat het hoofdkwartier van Ford in Detroit strikte quota oplegde over het aantal 'white collars' dat een fabriek mocht tellen. Tot voor 2013 was er een groot verschil in het statuut tussen ­arbeiders en bedienden in België. Niet alleen voor de vakantie- en opzegregeling, maar ook voor het pensioen. Arbeiders konden niet van een groepsverzekering (tweede pijler) genieten en dus stapten de twee naar de rechter. Na een jarenlange juridische strijd geeft het Hof van Cassatie hen nu gelijk. Het gevolg is dat Ford Genk hen elk bijna 100.000 euro moet uitkeren als extra pensioen. Het is niet duidelijk of het vonnis precedentswaarde heeft.