Fedris neemt alle opdrachten over van het FAO en van het FBZ. Het gaat vooral om het vergoeden van de slachtoffers van beroepsziekten en in bepaalde gevallen ook de slachtoffers van arbeidsongevallen, het nemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen op het vlak van beroepsziekten en arbeidsongevallen, en het controleren of de verzekeringsondernemingen en de werkgevers nakomen op het vlak van arbeidsongevallen. Nu krijgen circa 53.000 burgers een vergoeding door een blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte. Jaarlijks zijn er om en bij 140.000 arbeidsongevallen in de Belgische privésector. In de publieke sector zijn dat er jaarlijks bijna 50.000. Bij ongeveer 10 procent is er sprake van een mogelijke blijvende ongeschiktheid. De circa 500 werknemers van beide fondsen blijven nog twee jaar werken op hun huidige locatie, tot ze verhuizen naar de dan volledig vernieuwde hoofdzetel in de Sterrenkundelaan in Brussel, het hoofdkantoor van het FBZ. (Belga)

Fedris neemt alle opdrachten over van het FAO en van het FBZ. Het gaat vooral om het vergoeden van de slachtoffers van beroepsziekten en in bepaalde gevallen ook de slachtoffers van arbeidsongevallen, het nemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen op het vlak van beroepsziekten en arbeidsongevallen, en het controleren of de verzekeringsondernemingen en de werkgevers nakomen op het vlak van arbeidsongevallen. Nu krijgen circa 53.000 burgers een vergoeding door een blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte. Jaarlijks zijn er om en bij 140.000 arbeidsongevallen in de Belgische privésector. In de publieke sector zijn dat er jaarlijks bijna 50.000. Bij ongeveer 10 procent is er sprake van een mogelijke blijvende ongeschiktheid. De circa 500 werknemers van beide fondsen blijven nog twee jaar werken op hun huidige locatie, tot ze verhuizen naar de dan volledig vernieuwde hoofdzetel in de Sterrenkundelaan in Brussel, het hoofdkantoor van het FBZ. (Belga)