Het is al enkele jaren een tendens die niet te negeren valt: de traditionele perswinkels ondergaan het meest de veranderingen op de persmarkt. In de studie van de federale overheidsdienst (FOD) Economie over de crisis in de geschreven pers staat een resem cijfers over de kleinhandelaars in kranten en tijdschriften.

Toenemende druk op krantenwinkel

De traditionele krantenwinkels bevinden zich onderaan de waardeketen van de perssector. In 2005 waren ze goed voor 64,72 procent van het aantal verkopers tegen 53,39 procent in 2013. Dat is een daling met 11,33 procentpunt. Die traditionele verkooppunten zijn volgens de FOD Economie meer en meer veroordeeld tot sluiting onder de druk van hypermarkten, supermarkten en aanvullende verkooppunten, zoals tankstations.

Het aantal btw-declaranten, verdeeld over de drie gewesten, daalde van 4.271 naar 3.484, of een vermindering van 787 in een tijdspanne van zeven jaar. Het fenomeen van de sluitingen wordt volgens de FOD Economie onrustwekkend en kan de persverdeling aantasten.

Evolutie

Het leegbloeden van het beroep van persverkoper heeft verscheidene oorzaken, zo blijkt. "In de eerste plaats zijn verkooppunten verdwenen om sociologische en urbanistische redenen, die bijvoorbeeld te maken hebben met de verarming van bepaalde wijken. Andere hebben te lijden gehad onder de verslechtering van de conjunctuur. Verder is er de impact van de digitale revolutie, het steeds groter wordend gebruik van informatie- en communicatietechnologie door de consumenten, het veranderende consumptiepatroon en de verhevigde concurrentie door de toename van het aantal verkooppunten van andere types, vooral supermarkten en tankstations", luidt het.

Consumentengedrag

De studie maakt ook melding van het gewijzigde consumentengedrag. Uit de resultaten van een bevraging over het gezinsbudget blijkt onder meer dat de uitgaven voor tabak, sigaretten en sigaren sterk daalden sinds 2007. Dat jaar bedroeg de gemiddelde uitgave per consumptie-eenheid 154 euro en in 2010 nog maar 119 euro, of een daling van 23 pct in drie jaar. (Belga/BO)

Het is al enkele jaren een tendens die niet te negeren valt: de traditionele perswinkels ondergaan het meest de veranderingen op de persmarkt. In de studie van de federale overheidsdienst (FOD) Economie over de crisis in de geschreven pers staat een resem cijfers over de kleinhandelaars in kranten en tijdschriften. Toenemende druk op krantenwinkelDe traditionele krantenwinkels bevinden zich onderaan de waardeketen van de perssector. In 2005 waren ze goed voor 64,72 procent van het aantal verkopers tegen 53,39 procent in 2013. Dat is een daling met 11,33 procentpunt. Die traditionele verkooppunten zijn volgens de FOD Economie meer en meer veroordeeld tot sluiting onder de druk van hypermarkten, supermarkten en aanvullende verkooppunten, zoals tankstations. Het aantal btw-declaranten, verdeeld over de drie gewesten, daalde van 4.271 naar 3.484, of een vermindering van 787 in een tijdspanne van zeven jaar. Het fenomeen van de sluitingen wordt volgens de FOD Economie onrustwekkend en kan de persverdeling aantasten. EvolutieHet leegbloeden van het beroep van persverkoper heeft verscheidene oorzaken, zo blijkt. "In de eerste plaats zijn verkooppunten verdwenen om sociologische en urbanistische redenen, die bijvoorbeeld te maken hebben met de verarming van bepaalde wijken. Andere hebben te lijden gehad onder de verslechtering van de conjunctuur. Verder is er de impact van de digitale revolutie, het steeds groter wordend gebruik van informatie- en communicatietechnologie door de consumenten, het veranderende consumptiepatroon en de verhevigde concurrentie door de toename van het aantal verkooppunten van andere types, vooral supermarkten en tankstations", luidt het. ConsumentengedragDe studie maakt ook melding van het gewijzigde consumentengedrag. Uit de resultaten van een bevraging over het gezinsbudget blijkt onder meer dat de uitgaven voor tabak, sigaretten en sigaren sterk daalden sinds 2007. Dat jaar bedroeg de gemiddelde uitgave per consumptie-eenheid 154 euro en in 2010 nog maar 119 euro, of een daling van 23 pct in drie jaar. (Belga/BO)