De kredietbeoordeling beschouwt de Belgische schuld wel nog steeds van een hoge kwaliteit voor de investeerders. De pogingen om een begroting in evenwicht te krijgen, zijn bemoeilijk door de "terugval" van de belastinginkomsten, door de daling van de inkomensbelasting en sociale premies. Fitch wijst er bovendien op dat België veel overheidsgeld heeft moeten investeren in de opvang van vluchtelingen, de extra veiligheidsmaatregelen na de aanslagen van 22 maart. Het begrotingstekort zal daardoor vanaf volgend jaar 3 procent van het bruto binnenlands product bedragen, wat meer is dan de eerdere prognose van 2,7 procent, en de Belgische schuld zal rond 107 procent van het bbp, wat het hoogste niveau is van de landen met de rating "AA". "De opeenvolgende mislukkingen om de beleidsdoelstellingen te halen hebben een negatieve invloed op de geloofwaardigheid van het begrotingsbeleid", aldus Fitch. Eerder deze maand liet het Internationaal Monetair Fonds al weten dat het "bezorgd" was over de Belgische begroting. Het muntfonds riep tot meer hervormingen om het groeipotentieel te versterken en om de efficiëntie van de openbare diensten te verbeteren. (Belga)

De kredietbeoordeling beschouwt de Belgische schuld wel nog steeds van een hoge kwaliteit voor de investeerders. De pogingen om een begroting in evenwicht te krijgen, zijn bemoeilijk door de "terugval" van de belastinginkomsten, door de daling van de inkomensbelasting en sociale premies. Fitch wijst er bovendien op dat België veel overheidsgeld heeft moeten investeren in de opvang van vluchtelingen, de extra veiligheidsmaatregelen na de aanslagen van 22 maart. Het begrotingstekort zal daardoor vanaf volgend jaar 3 procent van het bruto binnenlands product bedragen, wat meer is dan de eerdere prognose van 2,7 procent, en de Belgische schuld zal rond 107 procent van het bbp, wat het hoogste niveau is van de landen met de rating "AA". "De opeenvolgende mislukkingen om de beleidsdoelstellingen te halen hebben een negatieve invloed op de geloofwaardigheid van het begrotingsbeleid", aldus Fitch. Eerder deze maand liet het Internationaal Monetair Fonds al weten dat het "bezorgd" was over de Belgische begroting. Het muntfonds riep tot meer hervormingen om het groeipotentieel te versterken en om de efficiëntie van de openbare diensten te verbeteren. (Belga)