Burggravin Amicie de Spoelberch overleed op 21 mei 2008. Ze liet een fortuin na aan aandelen in de bierbrouwer, ondergebracht in een offshorebedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Na haar overlijden kwam het tot een conflict over de erfenis. Haar twee adoptiezonen - die ze wou onterven - moesten strijden om hun deel van de nalatenschap.

Uiteindelijk werd in 2010 in Genève een geheim akkoord gesloten. Le Soir kon dat akkoord inkijken. De twee adoptiezonen erfden een som van naar schatting 589 miljoen euro, terwijl de rest naar de stichting Roger de Spoelberch (genoemd naar haar broer) ging. Het akkoord voorzag ook dat de erfenis van de burggravin werd geopend in Luxemburg, en niet in België.

Maar tien jaar later besliste de Belgische fiscus alsnog in te grijpen. De zaak is volgens de fiscus immers nog niet verjaard. De verschillende partijen van het akkoord kregen een belastingherziening in de bus. Volgens de Bijzondere Belastinginspectie moesten de successierechten immers betaald worden in ons land.

Gecontacteerd door Le Soir zegt de stichting Roger de Spoelberch alvast de beslissing van de fiscus aan te vechten. Er is dan ook beroep aangetekend.

Burggravin Amicie de Spoelberch overleed op 21 mei 2008. Ze liet een fortuin na aan aandelen in de bierbrouwer, ondergebracht in een offshorebedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Na haar overlijden kwam het tot een conflict over de erfenis. Haar twee adoptiezonen - die ze wou onterven - moesten strijden om hun deel van de nalatenschap.Uiteindelijk werd in 2010 in Genève een geheim akkoord gesloten. Le Soir kon dat akkoord inkijken. De twee adoptiezonen erfden een som van naar schatting 589 miljoen euro, terwijl de rest naar de stichting Roger de Spoelberch (genoemd naar haar broer) ging. Het akkoord voorzag ook dat de erfenis van de burggravin werd geopend in Luxemburg, en niet in België. Maar tien jaar later besliste de Belgische fiscus alsnog in te grijpen. De zaak is volgens de fiscus immers nog niet verjaard. De verschillende partijen van het akkoord kregen een belastingherziening in de bus. Volgens de Bijzondere Belastinginspectie moesten de successierechten immers betaald worden in ons land.Gecontacteerd door Le Soir zegt de stichting Roger de Spoelberch alvast de beslissing van de fiscus aan te vechten. Er is dan ook beroep aangetekend.