De chatbots waarvoor een aanbesteding werd uitgeschreven, zouden in eerste instantie worden ingeschakeld in twee elektronische toepassingen van de FOD Financiën: 'myrent' voor belastingplichtige huiseigenaars en 'finprof' voor werkgevers die bedrijfsvoorheffing aangeven. De gebruikers van deze diensten zouden in de toekomst hun vragen kunnen stellen aan een chatbot, een soort robot. Voordeel is dat die 24 uur op 24 antwoorden kan verstrekken. "De chatbot zal in eerste instantie worden gevoed door het personeel van Financiën. De antwoorden zullen in de fase van het proefproject ook gecontroleerd worden door experts", zegt Adyns. "De bedoeling is dat de chatbot leert uit zijn antwoorden die hij al gegeven heeft." De FOD Financiën wil als overheidsinstelling immers de garantie dat de antwoorden correct zijn. "De robot zal pas antwoorden als hij zeker is. Hij kan ook extra vragen stellen", illustreert de woordvoerder. Die merkt op dat menselijke interactie ook niet onfeilbaar is. "Men heeft ons verzekerd dat artificiële intelligentie efficiënter en uniformer is." In eerste instantie gaat het om een puur schriftelijke procedure. Adyns sluit niet uit dat er op termijn ook stemtoepassingen zullen komen. "Bijvoorbeeld praatpalen in onze elf infocentra overal ten lande", klinkt het. (Belga)

De chatbots waarvoor een aanbesteding werd uitgeschreven, zouden in eerste instantie worden ingeschakeld in twee elektronische toepassingen van de FOD Financiën: 'myrent' voor belastingplichtige huiseigenaars en 'finprof' voor werkgevers die bedrijfsvoorheffing aangeven. De gebruikers van deze diensten zouden in de toekomst hun vragen kunnen stellen aan een chatbot, een soort robot. Voordeel is dat die 24 uur op 24 antwoorden kan verstrekken. "De chatbot zal in eerste instantie worden gevoed door het personeel van Financiën. De antwoorden zullen in de fase van het proefproject ook gecontroleerd worden door experts", zegt Adyns. "De bedoeling is dat de chatbot leert uit zijn antwoorden die hij al gegeven heeft." De FOD Financiën wil als overheidsinstelling immers de garantie dat de antwoorden correct zijn. "De robot zal pas antwoorden als hij zeker is. Hij kan ook extra vragen stellen", illustreert de woordvoerder. Die merkt op dat menselijke interactie ook niet onfeilbaar is. "Men heeft ons verzekerd dat artificiële intelligentie efficiënter en uniformer is." In eerste instantie gaat het om een puur schriftelijke procedure. Adyns sluit niet uit dat er op termijn ook stemtoepassingen zullen komen. "Bijvoorbeeld praatpalen in onze elf infocentra overal ten lande", klinkt het. (Belga)