Toch geraakt het nieuwe permanente systeem van fiscale regularisatie dat de federale regering plant maar niet uit de startblokken, net omdat Wallonië en Brussel dwarsliggen. Zij weigeren de samenwerkingsakkoorden af te sluiten die nodig zijn omdat zij sinds 2015 bevoegd zijn om sommige belastingen, zoals de erfbelasting, te heffen. Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil toch doorgaan met de procedure, als het moet zonder de gewesten. "We hebben de strijd tegen fiscale fraude en ontwijking verscherpt. Het net sluit zich en de regularisatie zal ertoe leiden dat mensen toch nog een aangifte kunnen doen, tegen een bepaalde sanctie. Ik ben verbaasd dat men in Brussel en Wallonië die logica niet wil onderschrijven, maar ik heb goede hoop op een samenwerking met Vlaanderen." Specialisten waarschuwen dat de procedure een maat voor niets wordt als de regio's niet meedoen. (Belga)

Toch geraakt het nieuwe permanente systeem van fiscale regularisatie dat de federale regering plant maar niet uit de startblokken, net omdat Wallonië en Brussel dwarsliggen. Zij weigeren de samenwerkingsakkoorden af te sluiten die nodig zijn omdat zij sinds 2015 bevoegd zijn om sommige belastingen, zoals de erfbelasting, te heffen. Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil toch doorgaan met de procedure, als het moet zonder de gewesten. "We hebben de strijd tegen fiscale fraude en ontwijking verscherpt. Het net sluit zich en de regularisatie zal ertoe leiden dat mensen toch nog een aangifte kunnen doen, tegen een bepaalde sanctie. Ik ben verbaasd dat men in Brussel en Wallonië die logica niet wil onderschrijven, maar ik heb goede hoop op een samenwerking met Vlaanderen." Specialisten waarschuwen dat de procedure een maat voor niets wordt als de regio's niet meedoen. (Belga)