De fiscale druk voor Belgische bedrijven bedroeg vorig jaar 57,7 procent. Dat is iets meer dan de 57,1 procent uit 2016, leert de jaarlijkse Paying Taxes-studie van PwC. Het gaat om belastingen die bedrijven betalen, zoals sociale bijdragen, vennootschapsbelasting en milieutaksen.
...

De fiscale druk voor Belgische bedrijven bedroeg vorig jaar 57,7 procent. Dat is iets meer dan de 57,1 procent uit 2016, leert de jaarlijkse Paying Taxes-studie van PwC. Het gaat om belastingen die bedrijven betalen, zoals sociale bijdragen, vennootschapsbelasting en milieutaksen. Uit de cijfers blijkt dat vooral de fiscale druk op winsten (onder de noemer 'profit tax' of 'corporate income tax') toegenomen zijn: van 10,3 naar 10,9 procent. Dat is onder andere het gevolg van de verhoging van de roerende voorheffing naar 30 procent. "Een belangrijke reden is de vermindering in de notionele-intrestaftrek van 1,131 procent in 2016 naar 0,237 procent in het boekjaar 2017", zegt Patrick Boone van PwC. 'Het gaat om cijfers voor 2017. Dat was een overgangsjaar. De hervorming van de vennootschapsbelasting is maar operationeel geworden begin 2018. We zullen met de lagere vennootschapsbelasting (het nominale tarief ging van 33,99 naar 25 procent en naar 20 procent voor kmo's, nvdr) in het Europese peloton zitten, maar andere landen hebben al aangekondigd hun belastingdruk nog te verlagen.'Wat voorts opvalt in de cijfers van PwC, is dat de Belgische fiscale druk op bedrijven de voorbije tien tot vijftien jaar niet onder 55 procent is gedaald. Ze ligt nu wel een stuk lager dan de 60 procent van 2004, maar mondiaal en in vergelijking met andere landen staat België nog altijd aan de top. In 2004 bedroeg de belastingdruk voor bedrijven (lasten op arbeid, winst- en vermogensbelastingen) wereldwijd nog 53,3 procent. In 2017 was dat cijfer gedaald naar 41,6 procent. In Europa (de Europese Unie plus de EFTA-landen Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) was er een daling van 46,9 procent in 2004 naar 40,9 procent vorig jaar.Boone: 'Ondanks de taxshift die de lasten op arbeid deed dalen, bestaat het gros van de belastingdruk nog altijd uit lasten op arbeid: 46,2 procent. Daar kan nog wat veranderen. Maar de fiscale druk zal hier hoog blijven, gegeven het moeilijke budgettaire klimaat. De verlaging van de vennootschapsbelasting die sinds begin dit jaar van toepassing is, is een goede zaak en wordt positief onthaald. Maar België blijft hier dus een Europese middenmoter. Om investeerders aan te trekken, zijn andere zaken nodig. Als je enkel kijkt naar het tarief, dan kan je dat gevecht nooit winnen. Bovendien moet alles budgetneutraal, dus is er sprake van het verbreden van de basis.'Even lang werkEen andere element is de zogenaamde time to comply (de administratieve last, het aantal uren dat een bedrijf nodig heeft om aan alle fiscale verplichtingen te voldoen) en het aantal effectieve betalingen (worden de betalingen bijvoorbeeld per kwartaal of per jaar doorgevoerd). Net als de fiscale druk daalt ook de time to comply wereldwijd en op Europees niveau. België scoort daarin al enkele jaren relatief goed. In België besteedt een bedrijf gemiddeld 136 uren aan compliance, een cijfer dat de voorbije jaren stabiel is gebleven. Ons land scoort daarmee beter dan het Europese gemiddelde (161 uren), al daalt ook dat Europese cijfer al een tijd. Boone: 'Let wel, het onderzoek is gebeurd voor een onderneming die enkel nationaal actief is. Ik vrees dat de resultaten toch te nuanceren zijn voor wie internationaal gaat.'Wat het aantal effectieve betalingen betreft, blijven de Belgische bedrijven met 11 stabiel. Wel waarschuwt Patrick Boone: 'Andere landen met hogere compliance zijn het tekort met België aan het verkleinen. We trappelen in het beste geval ter plaatse met de compliancekosten. Die kunnen dus verder naar beneden door, net zoals onze buurlanden, veel meer in te zetten op technologie en als overheid zelf informatie te verzamelen in de plaats van alles meermaals op te vragen. Een soort Tax on Web voor vennootschappen zou toch moeten kunnen.'Sinds vorig jaar wordt aan de fiscale analyse van PwC een nieuwe parameter toegevoegd: de Post-filing-index. Die meet hoelang het duurt om een fiscale correctie te verwerken en hoelang het duurt voor bijvoorbeeld een terugvordering wordt afgehandeld. 'In andere landen duurt dat weken, maanden, jaren of eeuwig. Dat is in België niet het geval", stelt Boone vast, "In België ligt de score met 83,5 tamelijk hoog. Een score van 100 is de perfectie. Dat betekent dat de terugbetaling van btw of vennootschapsbelasting relatief efficiënt gebeurt. We scoren beter dan het Europese gemiddelde van 82,8 of het mondiale cijfer van 59,6.'