Half november vorig jaar raakte bekend dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek voerde over een filiaal van AB InBev in België, BVBA Ampar. Het filiaal is een dochter van de Luxemburgse vennootschap AmBev Luxembourg. Daarin zitten ook de belangen van de brouwer in Canada (Labatt), in Argentinië (Quilmes), en in Cuba (Cubanero).

Ampar werd eind november 2011 opgericht, en kreeg de daaropvolgende zomer van de fiscus een ruling voor 'overwinsten'. Dat zijn internationale winsten, waarop het filiaal geen belastingen moet betalen. Het kan gaan om een fiscale vrijstelling tot 90 procent van de winsten. De Europese Commissie vond dat Belgische fiscale gunstregime niet doorzichtig, en startte begin februari een onderzoek naar het stelsel van 'overwinsten' of de excess profit ruling.

Winsten via gezamenlijke aankoop

Het stelsel van de 'overwinsten' heeft onder meer betrekking op winsten die kunnen worden gerealiseerd via een gezamenlijk aankoopbeleid van een multinational. Ampar vormt samen met AB InBev een joint venture boven het wereldwijde aankoopcentrum van de brouwer. Dat zogenaamde 'global procurement office' werd in juni 2010 in het hoofdkantoor in Leuven gevestigd. Het aankoopcentrum doet de aankoop van onder meer flessen, blik, verpakkingen, mout, hop. Er werken zeventig mensen.

Extra belasting

In 2014 besliste de Belgische fiscus dat hij zich niet gebonden voelde door het gunstregime voor Ampar en verwierp hij de ruling over de overwinsten. Eind oktober vorig jaar kreeg het bedrijf een fikse extra belasting in de bus. Voor de boekjaren 2011 en 2012 moet Ampar 30,44 miljoen euro extra belastingen betalen.

Ampar vecht de beslissing aan, maar heeft de som wel in zijn jongste jaarrekening opgenomen. De belastingclaim zou nog kunnen oplopen, want ook voor de boekjaren 2013 en 2014 betaalde het filiaal van de brouwer belastingen op basis van de overwinstregeling.

Half november vorig jaar raakte bekend dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek voerde over een filiaal van AB InBev in België, BVBA Ampar. Het filiaal is een dochter van de Luxemburgse vennootschap AmBev Luxembourg. Daarin zitten ook de belangen van de brouwer in Canada (Labatt), in Argentinië (Quilmes), en in Cuba (Cubanero).Ampar werd eind november 2011 opgericht, en kreeg de daaropvolgende zomer van de fiscus een ruling voor 'overwinsten'. Dat zijn internationale winsten, waarop het filiaal geen belastingen moet betalen. Het kan gaan om een fiscale vrijstelling tot 90 procent van de winsten. De Europese Commissie vond dat Belgische fiscale gunstregime niet doorzichtig, en startte begin februari een onderzoek naar het stelsel van 'overwinsten' of de excess profit ruling.Het stelsel van de 'overwinsten' heeft onder meer betrekking op winsten die kunnen worden gerealiseerd via een gezamenlijk aankoopbeleid van een multinational. Ampar vormt samen met AB InBev een joint venture boven het wereldwijde aankoopcentrum van de brouwer. Dat zogenaamde 'global procurement office' werd in juni 2010 in het hoofdkantoor in Leuven gevestigd. Het aankoopcentrum doet de aankoop van onder meer flessen, blik, verpakkingen, mout, hop. Er werken zeventig mensen.In 2014 besliste de Belgische fiscus dat hij zich niet gebonden voelde door het gunstregime voor Ampar en verwierp hij de ruling over de overwinsten. Eind oktober vorig jaar kreeg het bedrijf een fikse extra belasting in de bus. Voor de boekjaren 2011 en 2012 moet Ampar 30,44 miljoen euro extra belastingen betalen.Ampar vecht de beslissing aan, maar heeft de som wel in zijn jongste jaarrekening opgenomen. De belastingclaim zou nog kunnen oplopen, want ook voor de boekjaren 2013 en 2014 betaalde het filiaal van de brouwer belastingen op basis van de overwinstregeling.