Fipronilcrisis: formulier voor getroffen bedrijven online

27/08/17 om 10:47 - Bijgewerkt om 10:47

Bron: Belga

Op de website van de federale overheidsdienst Financiën is een formulier online gezet waarmee ondernemingen die getroffen zijn door de fipronilcrisis in de eiersector een aanvraag kunnen indienen om betalingsfaciliteiten te verkrijgen op het vlak van bedrijfsvoorheffing en btw.

Fipronilcrisis: formulier voor getroffen bedrijven online

De federale regering kondigde op 16 augustus tien concrete sociaaleconomische maatregelen aan om de bedrijven te helpen die getroffen zijn door de fipronilcrisis. © Belga

Dat meldde minister van Financiën Johan Van Overtveldt zaterdagavond. Het toestaan van betalingsfaciliteiten past binnen de maatregelen die de de federale regering uitwerkte om de getroffen bedrijven te steunen.

Delen

Elke natuurlijke- of rechtspersoon binnen de pluimveesector of daaraan verbonden sector kan een aanvraag indienen.

Bedrijven kunnen voor het derde kwartaal van 2017 een vrijstelling van nalatigheidsinteresten bekomen, maar eventueel ook een uitstel van geldboetes wegens niet-betaling of laattijdige betaling.

Elke natuurlijke- of rechtspersoon binnen de pluimveesector of daaraan verbonden sector kan een aanvraag indienen. Ze moeten wel aan de hand van documenten aantonen dat ze financiële problemen ondervinden als gevolg van de fipronilcrisis, zoals daling van de omzet, annulering van bestellingen en/of reservaties en een kettingreactie van partnerbedrijven.

Het formulier is online terug te vinden.

De federale regering kondigde op 16 augustus tien concrete sociaaleconomische maatregelen aan om de bedrijven te helpen die getroffen zijn door de fipronilcrisis.

Naast de betalingsfaciliteiten wordt er onder meer een compensatiemechanisme uitgewerkt, waarbij zowel de door de crisis veroorzaakte kosten zouden kunnen worden vergoed als de vernietigde producten zouden kunnen worden terugbetaald. De regering besliste ook dat er een afbetalingsplan van de werkgeversbijdragen beschikbaar wordt gemaakt, net als een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van verhogingen en intresten als die werkgeversbijdragen te laat worden betaald.

Onze partners