Fernand Huts laat woensdag in een 'open brief aan de regering en de politieke partijen' nogmaals zijn ongenoegen blijken over de omstreden wet-Major, die bepaalt dat in het afgebakende havengebied enkel met erkende havenarbeiders mag worden gewerkt.

Huts is er namelijk niet over te spreken dat ook voor logistieke arbeid en e-commerce in het havengebied erkende havenarbeiders moeten worden ingeschakeld.

'De huidige teoepassing van de Wet Major (en het Paritair Comité 301) op de logistieke en e-commerce activiteiten in de havengebieden van Antwerpen, Gent en Zeebrugge, de drie grootste industriële gebieden van Vlaanderen, maakt de tewerkstelling, de creatie van nieuwe jobs en de economische groei in de logistieke en e-commerce sector volledig onmogelijk.' F.Huts

De havenbaas verwijst in zijn open brief naar de volgens hem lange ervaring die zijn bedrijf heeft met de tewerkstelling en integratie van migranten. "Als groep willen wij ook het voorbeeld geven en engageren wij ons om minimum 500 erkende vluchtelingen (migranten) tewerk te stellen in de havengebieden, mits natuurlijk het scheppen van rechtszekerheid en het duidelijk maken dat het toepassingsgebied van de wet-Major enkel havenarbeid is."

Voor die rechtszekerheid rekent Huts op de regering: "Als zij rechtszekerheid schept en duidelijk maakt dat de wet-Major enkel dient voor havenarbeid - het laden en lossen van schepen - en dat de logistieke activiteiten en e-commerce mogen gebeuren onder de cao's van kracht voor deze activiteiten in de rest van België, zoals het Paritair Comité 226, dan kunnen duizenden nieuwe arbeidsplaatsen geschapen worden in de havengebieden", klinkt het.

Huts omschrijft zijn eigen voorstel als ' simpel, eenvoudig en transparant'. Volgens hem hebben de politici de keuze tussen enerzijds de belangen van de havenvakbonden verdedigen, of anderzijds voor onder meer groei, jobcreatie en de tewerkstelling van erkende vluchtelingen zorgen. (Belga/BO)