Net op de dag dat het personeel van Aviapartner een dag het werk heeft neergelegd, een actie die inmiddels weer van de baan is, blijkt dus dat de tijdelijke erkenning van Aviapartner en Swissport met een jaar verlengd is. De 'erkenning' door de federale overheid, die af zou lopen op 31 januari, is een voorwaarde om een 'licentie' te krijgen van Brussels Airport. Om de erkenning te krijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten Swissport en Aviapartner kunnen aantonen dat ze drie maanden kunnen voortwerken als ze zonder inkomsten zouden vallen. Maar eind december schreef De Tijd dat beide bedrijven in een benarde financiële situatie verkeren. De krant schreef ook dat Aviapartner naar de Raad van State zou stappen tegen de beslissing van het directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit om enkel een voorlopige erkenning toe te kennen - zoals dat al twee keer voor één jaar was gebeurd. De bagageafhandelaars kloegen daarbij over de dubbele procedure: een van de federale overheid, een andere van Brussels Airport. Volgens De Tijd riskeerden Aviapartner en Swissport in de onwettelijkheid te belanden als ze naast de federale erkenning grepen. Nu blijkt dus dat de erkenning opnieuw met een jaar verlengd is. En het is nu aan Brussels Airport om te beslissen of de twee bagageafhandelaars een nieuwe licentie krijgen, want de huidige lopen af in oktober. Ten vroegste midden februari zou daarover een beslissing vallen. In december schreef De Tijd alvast dat de kans groot dat ze een zevenjarige licentie zouden binnenhalen, bij gebrek aan concurrentie. (Belga)

Net op de dag dat het personeel van Aviapartner een dag het werk heeft neergelegd, een actie die inmiddels weer van de baan is, blijkt dus dat de tijdelijke erkenning van Aviapartner en Swissport met een jaar verlengd is. De 'erkenning' door de federale overheid, die af zou lopen op 31 januari, is een voorwaarde om een 'licentie' te krijgen van Brussels Airport. Om de erkenning te krijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten Swissport en Aviapartner kunnen aantonen dat ze drie maanden kunnen voortwerken als ze zonder inkomsten zouden vallen. Maar eind december schreef De Tijd dat beide bedrijven in een benarde financiële situatie verkeren. De krant schreef ook dat Aviapartner naar de Raad van State zou stappen tegen de beslissing van het directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit om enkel een voorlopige erkenning toe te kennen - zoals dat al twee keer voor één jaar was gebeurd. De bagageafhandelaars kloegen daarbij over de dubbele procedure: een van de federale overheid, een andere van Brussels Airport. Volgens De Tijd riskeerden Aviapartner en Swissport in de onwettelijkheid te belanden als ze naast de federale erkenning grepen. Nu blijkt dus dat de erkenning opnieuw met een jaar verlengd is. En het is nu aan Brussels Airport om te beslissen of de twee bagageafhandelaars een nieuwe licentie krijgen, want de huidige lopen af in oktober. Ten vroegste midden februari zou daarover een beslissing vallen. In december schreef De Tijd alvast dat de kans groot dat ze een zevenjarige licentie zouden binnenhalen, bij gebrek aan concurrentie. (Belga)