In oktober gingen in totaal 1.041 bedrijven failliet, 19 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. "Toch blijft dit oktobercijfer onder de waarden die we tijdens de crisisjaren rapporteerden. Van 2011 tot en met 2014 noteerden we voor de oktobermaanden nog hogere waarden", luidt het bij Graydon. De stijging in oktober deed zich voor in alle gewesten. Opmerkelijk is wel de situatie in Brussel, waar het aantal faillissementen vorige maand 66 procent hoger lag dan in oktober vorig jaar. Over de eerste tien maanden werden in alle gewesten samen 8.434 bedrijven failliet verklaard, 5 procent minder dan in 2015. Maar in Vlaanderen is er wel al een stijging (+1,4 pct) in vergelijking met 2015. Vooral Oost-Vlaanderen (+14 pct) en Antwerpen (+2,3 pct) noteren een toename, enkel in Limburg is er nog geen stijging te zien. Voor wat de sectoren betreft, blijft vooral de horeca faillissementsgevoelig (+5,5 pct). Het zijn daarbij vooral grote zaken die over de kop gaan. In Brussel alleen al gingen er in oktober 42 horecazaken failliet, bijna dubbel zoveel als vorig jaar. (Belga)

In oktober gingen in totaal 1.041 bedrijven failliet, 19 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. "Toch blijft dit oktobercijfer onder de waarden die we tijdens de crisisjaren rapporteerden. Van 2011 tot en met 2014 noteerden we voor de oktobermaanden nog hogere waarden", luidt het bij Graydon. De stijging in oktober deed zich voor in alle gewesten. Opmerkelijk is wel de situatie in Brussel, waar het aantal faillissementen vorige maand 66 procent hoger lag dan in oktober vorig jaar. Over de eerste tien maanden werden in alle gewesten samen 8.434 bedrijven failliet verklaard, 5 procent minder dan in 2015. Maar in Vlaanderen is er wel al een stijging (+1,4 pct) in vergelijking met 2015. Vooral Oost-Vlaanderen (+14 pct) en Antwerpen (+2,3 pct) noteren een toename, enkel in Limburg is er nog geen stijging te zien. Voor wat de sectoren betreft, blijft vooral de horeca faillissementsgevoelig (+5,5 pct). Het zijn daarbij vooral grote zaken die over de kop gaan. In Brussel alleen al gingen er in oktober 42 horecazaken failliet, bijna dubbel zoveel als vorig jaar. (Belga)