Het door de affaire Johnny Thijs al fel geplaagde Bpost, moet zich in 2014 ook nog eens verantwoorden voor het gerecht in Brussel. Dat kon Trends vernemen in kringen van justitie. Aanleiding is een reeks klachten tegen en ook een recente ingebrekestelling van Bpost wegens fraude met facturen. De toevloed van klachten bij het parket van Brussel is zo groot dat inmiddels twee onderzoeksrechters (Van Espen en Burm) belast werden met de behandeling ervan. Bpost zal zich in het voorjaar voor de Raadkamer moeten verantwoorden.

Sedert 2010 worden diverse parketten van dit land bijna letterlijk overstelpt met strafklachten met burgerlijke partijstelling tegen Bpost wegens factuurfraude. Interne aangestelden van Bpost intercepteren enveloppen met facturen die het publiek in goed vertrouwen, tegen betaling, aan Bpost toevertrouwt. Deze facturen worden vervolgens vervalst middels het aanbrengen van een ander rekeningnummer en opnieuw onder enveloppe verstuurd naar de bestemmeling van de facturen. De geadresseerden van de facturen storten het factuurbedrag in goed vertrouwen op het rekeningnummer dat vermeld is op de vervalste factuur. Van zodra de gelden op de rekening van de vervalser zijn bijgeschreven, wordt het geld afgehaald en de rekening afgesloten.

Vervalsen

Onderzoek heeft uitgewezen dat de rekeningen bij Bank van de Post zijn geopend met vervalste identiteitsbewijzen waardoor de werkelijke identiteit van de titularissen van deze rekeningen niet te achterhalen valt. Het vermoeden bestaat dat de interceptie van post plaats vindt bij het lichten van de postbussen.

Bij deze activiteit wordt een bepaalde hoeveelheid post uit de postzakken meegegeven aan kompanen die enveloppes openen met de bedoeling ze te vervalsen. Ook wordt een deel van de andere post (brieven zonder facturen) gewoonweg weggesmeten, wat zou verklaren waarom zoveel mensen bepaalde post niet ontvangen of hun eigen zendingen nooit op bestemming zien toekomen.

Hoewel Bpost reeds meer dan 3 jaar op de hoogte is van deze problematiek, onderneemt zij volgens bepaalde gedupeerden niets om het probleem op te lossen en verdere interceptie van zendingen door haar personeel te vermijden. (KC)

Reactie Bpost

In een reactie aan Trends.be zegt Bpost geen dagvaarding te hebben ontvangen om voor de rechtbank te verschijnen.

'Integendeel, Bpost heeft hiervoor zelf in 2013 klacht neergelegd tegen onbekenden met burgerlijke partijstelling,' zegt persverantwoordelijke Piet Van Speybroeck. 'Bbpost heeft enkele tientallen klachten ivm vervalste facturen gekregen en werkt hiervoor 100 procent samen met de speciale cel 'Fraude' van de Federale Politie. Een vervalste factuur kan onderschept geweest zijn vóór ze bij bpost is gedeponeerd (tijdens het printen, onder envelop steken, frankeren, voorsorteren, transporteren,...), terwijl ze bij Bpost behandeld wordt, en nadat ze door Bpost is besteld. Bij Bpost wordt ze maximaal enkele uren behandeld en de sorteercentra hebben alle camerabeveiliging.'

Het door de affaire Johnny Thijs al fel geplaagde Bpost, moet zich in 2014 ook nog eens verantwoorden voor het gerecht in Brussel. Dat kon Trends vernemen in kringen van justitie. Aanleiding is een reeks klachten tegen en ook een recente ingebrekestelling van Bpost wegens fraude met facturen. De toevloed van klachten bij het parket van Brussel is zo groot dat inmiddels twee onderzoeksrechters (Van Espen en Burm) belast werden met de behandeling ervan. Bpost zal zich in het voorjaar voor de Raadkamer moeten verantwoorden. Sedert 2010 worden diverse parketten van dit land bijna letterlijk overstelpt met strafklachten met burgerlijke partijstelling tegen Bpost wegens factuurfraude. Interne aangestelden van Bpost intercepteren enveloppen met facturen die het publiek in goed vertrouwen, tegen betaling, aan Bpost toevertrouwt. Deze facturen worden vervolgens vervalst middels het aanbrengen van een ander rekeningnummer en opnieuw onder enveloppe verstuurd naar de bestemmeling van de facturen. De geadresseerden van de facturen storten het factuurbedrag in goed vertrouwen op het rekeningnummer dat vermeld is op de vervalste factuur. Van zodra de gelden op de rekening van de vervalser zijn bijgeschreven, wordt het geld afgehaald en de rekening afgesloten. VervalsenOnderzoek heeft uitgewezen dat de rekeningen bij Bank van de Post zijn geopend met vervalste identiteitsbewijzen waardoor de werkelijke identiteit van de titularissen van deze rekeningen niet te achterhalen valt. Het vermoeden bestaat dat de interceptie van post plaats vindt bij het lichten van de postbussen. Bij deze activiteit wordt een bepaalde hoeveelheid post uit de postzakken meegegeven aan kompanen die enveloppes openen met de bedoeling ze te vervalsen. Ook wordt een deel van de andere post (brieven zonder facturen) gewoonweg weggesmeten, wat zou verklaren waarom zoveel mensen bepaalde post niet ontvangen of hun eigen zendingen nooit op bestemming zien toekomen. Hoewel Bpost reeds meer dan 3 jaar op de hoogte is van deze problematiek, onderneemt zij volgens bepaalde gedupeerden niets om het probleem op te lossen en verdere interceptie van zendingen door haar personeel te vermijden. (KC)