Edebex kreeg vorig jaar een kapitaalinjectie van 3 miljoen, goed voor een plaatsje in de top-20 van investeringen in Belgische starters. Dit jaar steekt de facturenbeurs nog een tandje bij. "Eind dit jaar moeten we met 50 tot 60 medewerkers zijn", zegt medeoprichter en commercieel directeur David Van der Looven. Vandaag zijn dat er 30.
...

Edebex kreeg vorig jaar een kapitaalinjectie van 3 miljoen, goed voor een plaatsje in de top-20 van investeringen in Belgische starters. Dit jaar steekt de facturenbeurs nog een tandje bij. "Eind dit jaar moeten we met 50 tot 60 medewerkers zijn", zegt medeoprichter en commercieel directeur David Van der Looven. Vandaag zijn dat er 30.Edebex matcht bedrijven die cash nodig hebben, met bedrijven die cash te over hebben en die rendabel willen beleggen. De eerste groep kan facturen aanbieden op het Edebex-platform, uiteraard met een korting. De tweede groep kan die facturen overkopen. Volgens Van der Looven halen de kopers een gemiddeld historisch rendement van 9 procent op jaarbasis.Het systeem aanvaardt geen kleine facturen. Het minimumbedrag is 5000 euro, inclusief btw. De maximale betalingstermijn is 120 dagen.Om het kredietrisico in te schatten en te verzekeren, werkt Edebex met de kredietverzekeraar Euler Hermes. Afhankelijk van de rating van de factuur waarborgt Euler Hermes aan de kopers 70 of 90 procent van het factuurbedrag, btw inbegrepen. Uiteraard krijgt de koper een hogere vergoeding als het risico hoger ligt en de betalingstermijn langer is. Ongeveer twee derde van de facturen die langs Edebex passeren, wordt voor 90 procent gewaarborgd, één derde voor 70 procent, zegt Van der Looven.Edebex doet zelf de echte audit van de transacties. "We testen elke factuur intern automatisch op ongeveer honderd criteria. Aanvaarding door Euler Hermes is er daar één van. Maar we doen meer. Wij mailen de schuldenaar van de factuur vijf vragen: is de factuur echt, is de vervaldag juist, klopt het bedrag, zijn de goederen of diensten geleverd en wil hij de factuur betwisten?" Edebex aanvaardt enkel facturen waarvoor de levering is gebeurd, dus geen voorschotfacturen.Van der Looven geeft toe dat het een arbeidsintensieve aanpak is. "Uiteraard hadden wij bij het begin schrik dat we geen antwoord zouden krijgen. Dat verloopt echter heel vlot. Gemiddeld binnen de 24 uur."Edebex stuurt die mails ook niet zomaar. Zijn hele systeem steunt erop dat de schuldeiser, de verkoper van de factuur, afstand doet van zijn schuldvordering ten voordele van de koper van de factuur. Theoretisch heeft de schuldenaar, die de factuur uiteindelijk moet betalen, daar geen zaken mee. Maar het is voor Edebex wel noodzakelijk om te weten met wie het te maken heeft. Edebex belt daarom bij de eerste factuur de schuldenaar op. "Dat is zeer duur. Het vergt medewerkers met commerciële kwaliteiten en technische bagage. Je komt bij de chief financial officer of de CEO terecht, bij multinationals eventueel bij het hoofd betalingen. Wij leggen onze werking uit en vragen hoe hun betalingsprocessen werken. Het voordeel van die gesprekken is dat de CFO aan de andere kant van de lijn misschien ook geïnteresseerd raakt om zelf facturen te kopen".Zowel kopers als verkopers moeten zich aansluiten bij het platform. Dat kost jaarlijks 150 euro. Dat zijn de enige kosten voor de kopers van de facturen. De verkopers betalen nog een vaste 25 euro per factuur. Bovenop komt een commissie van 2,75 procent. Die kan Edebex pas innen als het geld op de rekening van de verkoper van de factuur staat. "Dat is onze eigenlijke vergoeding. Met dat geld betaalt Edebex de kredietverzekeraar en investeert het in zijn platform. Edebex doet ook de debiteurenopvolging", zegt Van der Looven."Onze maatstaf was de korting bij contante betaling binnen de zeven dagen. Gewoonlijk is die 2 tot 3 procent, zelfs met de lage rente van tegenwoordig. Het perverse effect is vaak dat de debiteur wel belooft binnen die termijn te betalen, maar dat toch later doet en wel de korting houdt. Gemiddeld rekenen wij 4 procent. Wij zijn dus duurder, maar wij garanderen dat het geld binnen de drie werkdagen op de rekening staat. Een factuur op ons platform is meestal binnen de vier uur verkocht."Factoring is een ander vergelijkingspunt. "Daar heb je dan weer gewoonlijk het nadeel dat de verkoper extra kosten heeft als een factuur te laat wordt betaald. Blijft de factuur onbetaald, dan krijgt hij hem zelfs gewoon terug van de factoringmaatschappij. Bij ons is de verkoper van het risico af."Edebex doet de debiteurenopvolging, zegt Van der Looven. "Gemiddeld betalen Belgische klanten hun facturen 20 tot 25 dagen te laat. Bij ons is dat 10 dagen. Wij doen die opvolging galant, maar wel beslist. Het helpt ook dat wij een externe partij zijn."Sinds februari is Edebex erkend als Belgische betalingsinstelling door de Nationale Bank. Dat gooit de deur open voor internationalisering in Europa. Binnen twee maanden wil Edebex zijn diensten in sommige landen van de eurozone beginnen te verkopen. Nu al aanvaardt Edebex facturen van Franse, Britse, Duitse, Luxemburgse, Nederlandse, Italiaanse en binnenkort Zwitserse bedrijven op zijn platform, als ze in euro zijn.Winstgevend is Edebex nog niet, geeft Van den Looven toe. "Wij investeren in groei. Het idee dateert van 2012. In september 2013 heeft door toezichthouder FSMA ons doorgelicht. Tot september 2014 hebben we proefgedraaid. In 2015 hebben we geïnvesteerd in de uitbreiding van onze informatica, in de automatisering van onze processen en in rekrutering. In mei verhuizen we uit de incubator ICAB naar een eigen locatie van 1000 vierkante meter. Ons doel is eind dit jaar break-even te draaien."Momenteel heeft een groep rond oprichters CEO Xavier Corman, chief technology officer Jon McLennan (ex-TapCrowd, ex-Clear2Pay), marketingdirecteur Aïssa Laroussi en commercieel directeur David Van der Looven (ex-uFund) een meerderheid.In juni 2015 betaalde de Franse zakenman Pascal Bérend 3 miljoen euro voor 12,5 procent van de aandelen, bovenop een eerdere participatie van hem in Edebex. Hij is de grootste externe aandeelhouder en ook voorzitter van de raad van bestuur.