Voor het experiment, het eerste van VDAB, kreeg de ene groep werkzoekenden een zeer intensieve begeleiding, terwijl de andere groep in de eerste vijf maanden van werkloosheid geen extra hulp had. Uit de resultaten blijkt dat die extra begeleiding voor hoger opgeleiden weinig verschil maakt omdat ze zelfredzaam zijn. "Maar voor laaggeschoolden is er wel een duidelijk verschil: zij die zeer snel werden gecontacteerd, hadden na vier maanden 4,7 dagen meer gewerkt dan de laaggeschoolden die niet snel werden gecontacteerd", antwoordt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) op een parlementaire vraag van Emmily Talpe (Open Vld). De VDAB onderzoekt nu of het wenselijk is om dit soort experimenten uit te breiden naar heel Vlaanderen. "Maar we moeten er wel over waken dat geen enkele werkzoekende wordt geschaad door een experiment", zegt Muyters nog. (Belga)

Voor het experiment, het eerste van VDAB, kreeg de ene groep werkzoekenden een zeer intensieve begeleiding, terwijl de andere groep in de eerste vijf maanden van werkloosheid geen extra hulp had. Uit de resultaten blijkt dat die extra begeleiding voor hoger opgeleiden weinig verschil maakt omdat ze zelfredzaam zijn. "Maar voor laaggeschoolden is er wel een duidelijk verschil: zij die zeer snel werden gecontacteerd, hadden na vier maanden 4,7 dagen meer gewerkt dan de laaggeschoolden die niet snel werden gecontacteerd", antwoordt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) op een parlementaire vraag van Emmily Talpe (Open Vld). De VDAB onderzoekt nu of het wenselijk is om dit soort experimenten uit te breiden naar heel Vlaanderen. "Maar we moeten er wel over waken dat geen enkele werkzoekende wordt geschaad door een experiment", zegt Muyters nog. (Belga)