Afhankelijk van de scenario's zou Brussel in het beste geval - het organiseren van de openingsmatch, drie andere matchen en het perscentrum - 123 miljoen euro opbrengsten hebben gerealiseerd, en in het slechtste geval - vier gewone matchen - 100,3 miljoen euro. De opbrengsten voor het hele land zouden tussen de 130,7 en 160,8 miljoen euro hebben gelegen, of 22,6 à 28,3 miljoen euro voor Vlaanderen en 7,7 à 9,6 miljoen euro voor Wallonië. Nog volgens de berekeningen zou de organisatie van het evenement 763 à 921 banen hebben opgeleverd voor Brussel. (Belga)

Afhankelijk van de scenario's zou Brussel in het beste geval - het organiseren van de openingsmatch, drie andere matchen en het perscentrum - 123 miljoen euro opbrengsten hebben gerealiseerd, en in het slechtste geval - vier gewone matchen - 100,3 miljoen euro. De opbrengsten voor het hele land zouden tussen de 130,7 en 160,8 miljoen euro hebben gelegen, of 22,6 à 28,3 miljoen euro voor Vlaanderen en 7,7 à 9,6 miljoen euro voor Wallonië. Nog volgens de berekeningen zou de organisatie van het evenement 763 à 921 banen hebben opgeleverd voor Brussel. (Belga)