In de brief pleiten de Europese werkgevers ervoor "dat op de Europese top donderdag meer ruimte komt voor gesprekken over competitiviteit in functie van onze toekomstige welvaart". Ze dringen daarnaast aan op "de noodzaak om de Europese competitiviteit te versterken via structurele hervormingen en door een verbetering van de functionering van de interne markt. Een van de belangrijkste factoren daarbij is volgens hen dat Groot-Brittannië in de Europese Unie blijft", zo schrijven ze. Als de Britten de Unie verlaten zal dit een verbrokkeling van de interne markt, een vermindering van het Europese budget met 11 procent en een verzwakking van de onderhandelingspositie van de Europese Unie op Internationaal vlak tot gevolg hebben, aldus nog het VBO. Die voegt daar aan toe dat een Brexit ook de Belgische commerciële relaties zal verzwakken en onzekerheid zal creëren voor meer dan 200 Belgische filialen in Groot-Brittannië en de Belgen die er werken. (Belga)

In de brief pleiten de Europese werkgevers ervoor "dat op de Europese top donderdag meer ruimte komt voor gesprekken over competitiviteit in functie van onze toekomstige welvaart". Ze dringen daarnaast aan op "de noodzaak om de Europese competitiviteit te versterken via structurele hervormingen en door een verbetering van de functionering van de interne markt. Een van de belangrijkste factoren daarbij is volgens hen dat Groot-Brittannië in de Europese Unie blijft", zo schrijven ze. Als de Britten de Unie verlaten zal dit een verbrokkeling van de interne markt, een vermindering van het Europese budget met 11 procent en een verzwakking van de onderhandelingspositie van de Europese Unie op Internationaal vlak tot gevolg hebben, aldus nog het VBO. Die voegt daar aan toe dat een Brexit ook de Belgische commerciële relaties zal verzwakken en onzekerheid zal creëren voor meer dan 200 Belgische filialen in Groot-Brittannië en de Belgen die er werken. (Belga)