In een eerste beslissing keurde de Commissie 149 miljoen euro Vlaamse overheidssteun goed voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis hun omzet met meer dan 60 procent zagen slinken tussen 1 april en 31 december van vorig jaar. De ondernemingen komen in aanmerking voor een steunbedrag van 10 procent van hun omzet. De steun mag nooit meer bedragen dan 70 procent van de vaste kosten. Voor kleine ondernemingen is dat 90 procent.

De maatregel is volgens de Commissie in overeenstemming met het tijdelijke versoepelde kader voor staatssteun dat ze heeft uitgewerkt om de Europese economie door de crisis te helpen. Dat geldt ook voor een Vlaams steunbedrag van 34 miljoen euro voor de heropstart van de toeristische sector. Het gaat om een mix van leningen en subsidies voor investeringen in bijvoorbeeld ventilatie en digitalisering. Er zal niet meer dan 1,8 miljoen euro per bedrijf ter beschikking worden gesteld.

In een eerste beslissing keurde de Commissie 149 miljoen euro Vlaamse overheidssteun goed voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis hun omzet met meer dan 60 procent zagen slinken tussen 1 april en 31 december van vorig jaar. De ondernemingen komen in aanmerking voor een steunbedrag van 10 procent van hun omzet. De steun mag nooit meer bedragen dan 70 procent van de vaste kosten. Voor kleine ondernemingen is dat 90 procent. De maatregel is volgens de Commissie in overeenstemming met het tijdelijke versoepelde kader voor staatssteun dat ze heeft uitgewerkt om de Europese economie door de crisis te helpen. Dat geldt ook voor een Vlaams steunbedrag van 34 miljoen euro voor de heropstart van de toeristische sector. Het gaat om een mix van leningen en subsidies voor investeringen in bijvoorbeeld ventilatie en digitalisering. Er zal niet meer dan 1,8 miljoen euro per bedrijf ter beschikking worden gesteld.