"De garantie die België aan de financiële coöperaties van de Arco-groep heeft verleend, is in strijd met het Unierecht", klinkt het. (Belga)

"De garantie die België aan de financiële coöperaties van de Arco-groep heeft verleend, is in strijd met het Unierecht", klinkt het. (Belga)