Het Grondwettelijk Hof, dat onderzoekt of gewone Dexia-aandeelhouders gediscrimineerd worden omdat zij geen recht hebben op de staatswaarborg, besliste in februari 2015 om zes prejudiciële vragen te stellen aan het EHJ. Als gevolg van die beslissing schorste het Grondwettelijk Hof de verdere behandeling van de zaken. De bijna 800.000 Arco-coöperanten in België bleven (en blijven) zo in onzekerheid of ze nu al dan niet een beroep zullen kunnen doen op de staatswaarborg om hun geld bij Arco te recupereren. Er werd gesproken van een uitstel van minstens zes maanden, maar mogelijk ook jaren. Toch lijkt het erop dat niet gevreesd moet worden voor jaren uitstel, nu de datum van de hoorzitting vastgelegd is op 9 april, en de schriftelijke procedure dus achter de rug is. Na de hoorzitting en het beraad dat daarop volgt, duurt het doorgaans enkele maanden voor de advocaat-generaal zijn conclusies neerlegt. Daarna, normalerwijs ook na enkele maanden, velt het Hof zijn arrest. Het Grondwettelijk Hof wil onder meer van het EHJ weten of de wetgever de koning ertoe kan machtigen een regeling uit te werken voor de staatswaarborg van aandelen in erkende coöperatieve vennootschappen. Een andere prejudiciële vraag handelt over de geldigheid van het besluit van de Europese Commissie van juli 2014, waarbij de uitgewerkte waarborgregeling als staatssteun werd afgedaan. (Belga)

Het Grondwettelijk Hof, dat onderzoekt of gewone Dexia-aandeelhouders gediscrimineerd worden omdat zij geen recht hebben op de staatswaarborg, besliste in februari 2015 om zes prejudiciële vragen te stellen aan het EHJ. Als gevolg van die beslissing schorste het Grondwettelijk Hof de verdere behandeling van de zaken. De bijna 800.000 Arco-coöperanten in België bleven (en blijven) zo in onzekerheid of ze nu al dan niet een beroep zullen kunnen doen op de staatswaarborg om hun geld bij Arco te recupereren. Er werd gesproken van een uitstel van minstens zes maanden, maar mogelijk ook jaren. Toch lijkt het erop dat niet gevreesd moet worden voor jaren uitstel, nu de datum van de hoorzitting vastgelegd is op 9 april, en de schriftelijke procedure dus achter de rug is. Na de hoorzitting en het beraad dat daarop volgt, duurt het doorgaans enkele maanden voor de advocaat-generaal zijn conclusies neerlegt. Daarna, normalerwijs ook na enkele maanden, velt het Hof zijn arrest. Het Grondwettelijk Hof wil onder meer van het EHJ weten of de wetgever de koning ertoe kan machtigen een regeling uit te werken voor de staatswaarborg van aandelen in erkende coöperatieve vennootschappen. Een andere prejudiciële vraag handelt over de geldigheid van het besluit van de Europese Commissie van juli 2014, waarbij de uitgewerkte waarborgregeling als staatssteun werd afgedaan. (Belga)