De diamanttaks moet een einde maken aan een reeks conflicten tussen de diamantsector en de fiscus. Diamantairs worden niet langer belast op hun winst, maar moeten 0,55 procent betalen op de omzet. Het mechanisme geldt enkel voor geregistreerde groothandelaars in diamanten.

Onder meer de Raad van State uitte voorbehoud bij het systeem en wees erop dat het mogelijk als staatssteun zou worden aanzien door Europa. De Commissie laat nu echter weten dat de taks geen inbreuk vormt. "Het nieuwe regime zal ervoor zorgen dat de groothandelaars in diamant meer belastingen betalen", stelt de Commissie.

Geen gunstregime

Minister Van Overtveldt reageert tevreden. 'Deze goedkeuring toont aan dat de maatregel geen staatssteun betreft, en dus geen gunstregime is, zoals sommigen steeds ten onrechte beweren. Met de diamanttaks zorgen we eindelijk voor een sluitende fiscale behandeling van een zeer complexe sector. De sector zal door deze maatregel jaarlijks 50 miljoen euro méér bijdragen in vergelijking met het verleden', zegt Van Overtveldt. 'De diamanttaks maakt dan ook deel uit van de tax shift en zorgt mee voor verlaging van de lasten op arbeid.' (JVL)

De diamanttaks moet een einde maken aan een reeks conflicten tussen de diamantsector en de fiscus. Diamantairs worden niet langer belast op hun winst, maar moeten 0,55 procent betalen op de omzet. Het mechanisme geldt enkel voor geregistreerde groothandelaars in diamanten. Onder meer de Raad van State uitte voorbehoud bij het systeem en wees erop dat het mogelijk als staatssteun zou worden aanzien door Europa. De Commissie laat nu echter weten dat de taks geen inbreuk vormt. "Het nieuwe regime zal ervoor zorgen dat de groothandelaars in diamant meer belastingen betalen", stelt de Commissie.Minister Van Overtveldt reageert tevreden. 'Deze goedkeuring toont aan dat de maatregel geen staatssteun betreft, en dus geen gunstregime is, zoals sommigen steeds ten onrechte beweren. Met de diamanttaks zorgen we eindelijk voor een sluitende fiscale behandeling van een zeer complexe sector. De sector zal door deze maatregel jaarlijks 50 miljoen euro méér bijdragen in vergelijking met het verleden', zegt Van Overtveldt. 'De diamanttaks maakt dan ook deel uit van de tax shift en zorgt mee voor verlaging van de lasten op arbeid.' (JVL)