De controleurs beoordeelden strategieën voor vrachtvervoer en de kosteneffectiviteit van EU-investeringen in havendiensten, die tussen 2000 en 2013 voor 17 miljard aan subsidies en leningen ontvingen. Ze bezochten negentien zeehavens, dit in de landen Duitsland, Italië, Polen, Spanje en Zweden. Er werd vastgesteld dat de basis voor planning van havencapaciteit niet deugt en dat er geen duidelijk overzicht is van waar er geld nodig is. "Een op de drie euro die aan de onderzochte projecten (194 miljoen euro) werd besteed, ging naar projecten waarbij voorzieningen werden aangelegd die in de nabije omgeving al bestonden. 97 miljoen euro werd geïnvesteerd in infrastructuur die meer dan drie jaar na de voltooiing ervan ofwel niet benut, ofwel zwaar onderbenut werd", klinkt het. Bij de Rekenkamer klinkt het dat het zeevervoer zich in woelige wateren bevindt. "De behoeftebeoordelingen zijn gebrekkig en er bestaat een hoog risico op verspilling van de geïnvesteerde middelen", luidt het volgens een lid. Er is onder meer sprake van ontbrekende en ontoereikende verbindingen met het achterland. De Commissie wordt verweten niet voor een gelijk speelveld te hebben gezorgd op vlak van staatssteun en douaneregelingen. De Rekenkamer adviseert onder meer om een uniebreed havenontwikkelingsplan vast te stellen, het aantal van 104 kernhavens te herzien en een betere follow-up te verzorgen van eerdere staatssteunbesluiten. (Belga)

De controleurs beoordeelden strategieën voor vrachtvervoer en de kosteneffectiviteit van EU-investeringen in havendiensten, die tussen 2000 en 2013 voor 17 miljard aan subsidies en leningen ontvingen. Ze bezochten negentien zeehavens, dit in de landen Duitsland, Italië, Polen, Spanje en Zweden. Er werd vastgesteld dat de basis voor planning van havencapaciteit niet deugt en dat er geen duidelijk overzicht is van waar er geld nodig is. "Een op de drie euro die aan de onderzochte projecten (194 miljoen euro) werd besteed, ging naar projecten waarbij voorzieningen werden aangelegd die in de nabije omgeving al bestonden. 97 miljoen euro werd geïnvesteerd in infrastructuur die meer dan drie jaar na de voltooiing ervan ofwel niet benut, ofwel zwaar onderbenut werd", klinkt het. Bij de Rekenkamer klinkt het dat het zeevervoer zich in woelige wateren bevindt. "De behoeftebeoordelingen zijn gebrekkig en er bestaat een hoog risico op verspilling van de geïnvesteerde middelen", luidt het volgens een lid. Er is onder meer sprake van ontbrekende en ontoereikende verbindingen met het achterland. De Commissie wordt verweten niet voor een gelijk speelveld te hebben gezorgd op vlak van staatssteun en douaneregelingen. De Rekenkamer adviseert onder meer om een uniebreed havenontwikkelingsplan vast te stellen, het aantal van 104 kernhavens te herzien en een betere follow-up te verzorgen van eerdere staatssteunbesluiten. (Belga)