Een opvallende uitspraak van het Hof van Justitie van de EU vandaag. Volgens het Hof hoeft de wekelijkse rusttijd van werknemers niet noodzakelijk worden toegekend op de dag die volgt op zes opeenvolgende werkdagen. "De wekelijkse rusttijd kan op om het even welke dag binnen elk tijdvak van zeven dagen worden toegekend", aldus het Hof. Aanleiding voor de uitspraak is een rechtszaak in Portugal. Een Portugese werknemer meende dat zijn werkgever hem niet de verplichte rustdagen had toegekend. De man vorderde schadevergoeding. Volgens de uitspraak van het Hof zou een werknemer in theorie dus zijn rustdag aan het begin van een periode kunnen nemen, twaalf dagen achtereenvolgens werken en dan zijn rustdag voor de tweede periode van zes dagen kunnen nemen. Betekent dit dat onze wettelijke zondagsrust hierdoor op losse schroeven staat? Dat een werkgever kan beslissen om op zondag te werken? Zo'n vaart zal het niet lopen. Volgens Piet Van den Bergh van de studiedienst van het ACV blijft het Belgische arbeidsrecht, dat veel strenger is, van toepassing. Zijn collega van de studiedienst van het ABVV, Hilde Duroi, geeft hem gelijk. "Het gaat om Europese minimale richtlijnen. Europese staten mogen altijd strenger zijn". Wel vindt ze de uitspraak een kwalijke evolutie. Het Belgische arbeidsrecht schrijft voor dat het verboden is om werknemers op zondag te werk te stellen. Dat is het principe van de zondagsrust. Maar er gelden heel wat uitzonderingen op dat algemene principe. Ziekenhuizen draaien bijvoorbeeld continu, en heel wat grote winkels openen ook op zondag de deuren. (Belga)

Een opvallende uitspraak van het Hof van Justitie van de EU vandaag. Volgens het Hof hoeft de wekelijkse rusttijd van werknemers niet noodzakelijk worden toegekend op de dag die volgt op zes opeenvolgende werkdagen. "De wekelijkse rusttijd kan op om het even welke dag binnen elk tijdvak van zeven dagen worden toegekend", aldus het Hof. Aanleiding voor de uitspraak is een rechtszaak in Portugal. Een Portugese werknemer meende dat zijn werkgever hem niet de verplichte rustdagen had toegekend. De man vorderde schadevergoeding. Volgens de uitspraak van het Hof zou een werknemer in theorie dus zijn rustdag aan het begin van een periode kunnen nemen, twaalf dagen achtereenvolgens werken en dan zijn rustdag voor de tweede periode van zes dagen kunnen nemen. Betekent dit dat onze wettelijke zondagsrust hierdoor op losse schroeven staat? Dat een werkgever kan beslissen om op zondag te werken? Zo'n vaart zal het niet lopen. Volgens Piet Van den Bergh van de studiedienst van het ACV blijft het Belgische arbeidsrecht, dat veel strenger is, van toepassing. Zijn collega van de studiedienst van het ABVV, Hilde Duroi, geeft hem gelijk. "Het gaat om Europese minimale richtlijnen. Europese staten mogen altijd strenger zijn". Wel vindt ze de uitspraak een kwalijke evolutie. Het Belgische arbeidsrecht schrijft voor dat het verboden is om werknemers op zondag te werk te stellen. Dat is het principe van de zondagsrust. Maar er gelden heel wat uitzonderingen op dat algemene principe. Ziekenhuizen draaien bijvoorbeeld continu, en heel wat grote winkels openen ook op zondag de deuren. (Belga)