In ruil voor de redding van de verzekeringsgroep door de overheid moest Ethias zichzelf inkrimpen. "We moeten tegen eind 2013 ons balanstotaal met ruim 35 procent verminderen", stelt Bernard Thiry, directeur-generaal sinds oktober 2008.

Zo is de groep opgehouden met de verkoop van nieuwe contracten voor zijn First-rekening, een spaarproduct onder de vorm van een levensverzekering meet zeer aantrekkelijke intresten. "We hebben een veel te gulle rente uitgedeeld aan de verzekerden", betreurt Thiry. De houders van zo'n rekening kunnen nog altijd geld storten, maar dan tegen een gegarandeerde interest van 2,5 procent. Ethias heeft ook zijn nieuwe bankactiviteiten verkocht aan Optima. "De onderhandelingen zijn rond, het is alleen nog wachten op de toestemming van de CBFA", zegt de Ethias-baas.

Markaandeel niet-leven

Rest nog de verkoop van de afdeling levensverzekeringen voor particulieren, van de herverzekeringsmaatschappij BelRé in Luxemburg en van Nateus, een filiaal dat verzekeringen aanbiedt via zelfstandige makelaars. Bovendien staat er nog een en ander te gebeuren met de participatie die de maatschappij aanhoudt in Dexia.

De toekomst ligt nu op de tafel van de raad van bestuur, die op 9 november de strategie onderzocht die moet worden gevolgd na het plan 'Horizon 2011'. Dat plan werd begin 2009 opgezet om de groep weer op de rails te zetten. In dat plan werd in een herziening van het risicomanagement voorzien, evenals de daling van de algemene kosten, onder meer door de afvloeiing van 130 bruggepensioneerden. Nu wil Ethias een nieuwe start nemen op de basis die nog overblijft: met name de niet-levensverzekeringen (auto, brand, enzovoort). "We hebben 14 procent van die markt in handen (13,3 procent volgens Assuralia; nvdr). Bedoeling is om dat aandeel niet te laten afkalven en zelfs met alle mogelijke middelen uit te breiden", kondigt Thiry aan.

De kmo-markt

Een andere ontwikkelingsas die op de raad van bestuur ter discussie kwam, is de verkenning van nieuwe markten. "We hebben besloten om ons te richten op de bedrijven en in het bijzonder op de kmo's", zegt Thiry. "Dat zal niet van de ene dag op de andere gebeuren, want er moeten aangepaste producten ontwikkeld worden en de distributie via de makelaars dient uitgebreid te worden."

De groep die zich aanvankelijk enkel bezighield met de openbare diensten en de ambtenaren, had sinds de jaren negentig zijn activiteiten uitgebreid tot de particulieren en mikt nu dus op ondernemingen. "Bij de ondernemingen, vooral dan de kmo's, bedraagt ons marktaandeel 4 procent, tegenover 14 procent voor de hele niet-levenmarkt. Dat verschil kan worden beschouwd als groeipotentieel."

Robert van Apeldoorn

In ruil voor de redding van de verzekeringsgroep door de overheid moest Ethias zichzelf inkrimpen. "We moeten tegen eind 2013 ons balanstotaal met ruim 35 procent verminderen", stelt Bernard Thiry, directeur-generaal sinds oktober 2008. Zo is de groep opgehouden met de verkoop van nieuwe contracten voor zijn First-rekening, een spaarproduct onder de vorm van een levensverzekering meet zeer aantrekkelijke intresten. "We hebben een veel te gulle rente uitgedeeld aan de verzekerden", betreurt Thiry. De houders van zo'n rekening kunnen nog altijd geld storten, maar dan tegen een gegarandeerde interest van 2,5 procent. Ethias heeft ook zijn nieuwe bankactiviteiten verkocht aan Optima. "De onderhandelingen zijn rond, het is alleen nog wachten op de toestemming van de CBFA", zegt de Ethias-baas. Markaandeel niet-levenRest nog de verkoop van de afdeling levensverzekeringen voor particulieren, van de herverzekeringsmaatschappij BelRé in Luxemburg en van Nateus, een filiaal dat verzekeringen aanbiedt via zelfstandige makelaars. Bovendien staat er nog een en ander te gebeuren met de participatie die de maatschappij aanhoudt in Dexia. De toekomst ligt nu op de tafel van de raad van bestuur, die op 9 november de strategie onderzocht die moet worden gevolgd na het plan 'Horizon 2011'. Dat plan werd begin 2009 opgezet om de groep weer op de rails te zetten. In dat plan werd in een herziening van het risicomanagement voorzien, evenals de daling van de algemene kosten, onder meer door de afvloeiing van 130 bruggepensioneerden. Nu wil Ethias een nieuwe start nemen op de basis die nog overblijft: met name de niet-levensverzekeringen (auto, brand, enzovoort). "We hebben 14 procent van die markt in handen (13,3 procent volgens Assuralia; nvdr). Bedoeling is om dat aandeel niet te laten afkalven en zelfs met alle mogelijke middelen uit te breiden", kondigt Thiry aan. De kmo-marktEen andere ontwikkelingsas die op de raad van bestuur ter discussie kwam, is de verkenning van nieuwe markten. "We hebben besloten om ons te richten op de bedrijven en in het bijzonder op de kmo's", zegt Thiry. "Dat zal niet van de ene dag op de andere gebeuren, want er moeten aangepaste producten ontwikkeld worden en de distributie via de makelaars dient uitgebreid te worden." De groep die zich aanvankelijk enkel bezighield met de openbare diensten en de ambtenaren, had sinds de jaren negentig zijn activiteiten uitgebreid tot de particulieren en mikt nu dus op ondernemingen. "Bij de ondernemingen, vooral dan de kmo's, bedraagt ons marktaandeel 4 procent, tegenover 14 procent voor de hele niet-levenmarkt. Dat verschil kan worden beschouwd als groeipotentieel." Robert van Apeldoorn