Terwijl voor de meeste bedrijfstakken de omzet relatief stabiel bleef, steeg het omzetverlies wel sterk voor de niet-medische contactberoepen en de niet-voedingswinkels, van 38 procent en 16 procent in de enquête van maart tot respectievelijk 84 procent en 23 procent in die van april. Beide hadden dus wel te lijden onder de aanscherping van de beperkende maatregelen tijdens de paaspauze.

In de andere bedrijfstakken, waarvoor de beperkende maatregelen ongewijzigd bleven, is het omzetverlies sinds de vorige enquête relatief weinig veranderd, luidt het. Zo blijft het omzetverlies heel groot voor de reisbureaus (93 procent), de sector kunst, amusement en recreatie (80 procent), de horeca (67 procent) en het wegvervoer van personen (41 procent). De andere sectoren schommelen eerder rond het nationale gemiddelde.

Verwachtingen

Voor het hele jaar 2021 verwachten de ondernemingen dat de omzet 8 procent lager zal liggen dan wat het geval zou zijn geweest zonder coronacrisis, terwijl het verlies in 2022 op 3 procent zou uitkomen. Die percentages liggen in lijn met de enquête van maart.

Het aandeel respondenten dat de komende zes maanden een faillissement verwacht, is relatief stabiel gebleven op 5 procent in april. Dat cijfer is opnieuw substantieel hoger voor de horeca (17 procent) en de bedrijfstak kunst, amusement en recreatie (10 procent).

Investeringen

De ERMG-enquête leert ook dat de bevraagde ondernemingen ervan uitgaan dat hun investeringen als gevolg van de coronacrisis in 2021 en 2022 respectievelijk 19 procent en 13 procent lager zullen liggen, wat iets pessimistischer is in vergelijking met maart.

Bemoedigend is dat investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en in ICT en software beter standhouden, klinkt het.

Terwijl voor de meeste bedrijfstakken de omzet relatief stabiel bleef, steeg het omzetverlies wel sterk voor de niet-medische contactberoepen en de niet-voedingswinkels, van 38 procent en 16 procent in de enquête van maart tot respectievelijk 84 procent en 23 procent in die van april. Beide hadden dus wel te lijden onder de aanscherping van de beperkende maatregelen tijdens de paaspauze. In de andere bedrijfstakken, waarvoor de beperkende maatregelen ongewijzigd bleven, is het omzetverlies sinds de vorige enquête relatief weinig veranderd, luidt het. Zo blijft het omzetverlies heel groot voor de reisbureaus (93 procent), de sector kunst, amusement en recreatie (80 procent), de horeca (67 procent) en het wegvervoer van personen (41 procent). De andere sectoren schommelen eerder rond het nationale gemiddelde. Voor het hele jaar 2021 verwachten de ondernemingen dat de omzet 8 procent lager zal liggen dan wat het geval zou zijn geweest zonder coronacrisis, terwijl het verlies in 2022 op 3 procent zou uitkomen. Die percentages liggen in lijn met de enquête van maart. Het aandeel respondenten dat de komende zes maanden een faillissement verwacht, is relatief stabiel gebleven op 5 procent in april. Dat cijfer is opnieuw substantieel hoger voor de horeca (17 procent) en de bedrijfstak kunst, amusement en recreatie (10 procent).De ERMG-enquête leert ook dat de bevraagde ondernemingen ervan uitgaan dat hun investeringen als gevolg van de coronacrisis in 2021 en 2022 respectievelijk 19 procent en 13 procent lager zullen liggen, wat iets pessimistischer is in vergelijking met maart.Bemoedigend is dat investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en in ICT en software beter standhouden, klinkt het.