Is de huidige droogte voor Vlaanderen en West-Europa een reden tot ongerustheid?

ERIC LAUWERS. "We vrezen dat de droogte een impact zal hebben op de oogsten. Dat voorspelt ook de USDA. Het ministerie van landbouw van de Verenigde Staten maakt regelmatig inschattingen van de oogsten."

Het oogstrendement was al aangetast door het tekort aan kunstmest.

LAUWERS. "Er is wel voldoende kunstmest aanwezig, maar het is gewoon te duur. De boer zal sowieso minder kunstmest kopen. Dat zou tot 40 procent minder rendement opleveren. Maar nu is er een dubbele impact, door de combinatie met de droogte. Die leidt ertoe dat het effect van meststoffen minder is, want de werking van meststoffen is enkel optimaal in combinatie met voldoende water."

Houden de markten al rekening met een periode van langere droogte?

LAUWERS. "De prijzen van maïs en tarwe zijn op de Europese beurs Matif weer sterk gestegen, wat de vrees op tekorten doet toenemen. Alleen al de voorbije maandag, 16 mei, steeg de tarweprijs met meer dan 5 procent. Ook India heeft afgelopen weekend een exportban afgekondigd voor granen. Dat gaat over enkele miljoenen tonnen."

De G7, de top van de grootste westerse industrielanden, trok dit weekend aan de alarmbel over Oekraïne. Maïs en tarwe van de voorbije oogst geraken het land maar niet uit.

LAUWERS. "Granen blijven geblokkeerd in silo's. 20 van de 35 miljoen ton graan zit nog steeds vast. Die ladingen gaan slechts met mondjesmaat naar buiten, via vrachtwagens en schepen. Een bijkomende vraag is of de boeren in Oekraïne voldoende zullen kunnen inzaaien, zodat ze volgend jaar voldoende kunnen oogsten. Dat zaaien is bezig. Maar volgens schattingen van het Amerikaanse ministerie van Landbouw is er 30 procent minder tarwe ingezaaid en 50 procent minder maïs."

Scenario's over een hongersnood zijn dus meer dan ooit reëel?

LAUWERS. "Niet in Europa. De alternatieven voor tarwe kunnen we halen uit Frankrijk, Hongarije en Duitsland. We kunnen in Europa zelf voldoende tarwe oogsten. Maïs kun je uit Brazilië halen, maar dan moeten we zien welke variëteiten zijn toegestaan. Sommige zijn genetisch gewijzigde variëteiten. We zullen niet alle maïs die we niet uit Oekraïne kunnen halen, kunnen vervangen met maïs uit Brazilië. Mogelijke alternatieven zijn maniok of andere ingrediënten. Het moet dezelfde nutritionele waarde en een haalbare prijs hebben. Alleen ziet het prijskaartje er helemaal anders uit dan begin 2020. De voedselprijzen die de consumenten zullen betalen, zullen sowieso hoog zijn."

Is de huidige droogte voor Vlaanderen en West-Europa een reden tot ongerustheid?ERIC LAUWERS. "We vrezen dat de droogte een impact zal hebben op de oogsten. Dat voorspelt ook de USDA. Het ministerie van landbouw van de Verenigde Staten maakt regelmatig inschattingen van de oogsten."Het oogstrendement was al aangetast door het tekort aan kunstmest.LAUWERS. "Er is wel voldoende kunstmest aanwezig, maar het is gewoon te duur. De boer zal sowieso minder kunstmest kopen. Dat zou tot 40 procent minder rendement opleveren. Maar nu is er een dubbele impact, door de combinatie met de droogte. Die leidt ertoe dat het effect van meststoffen minder is, want de werking van meststoffen is enkel optimaal in combinatie met voldoende water."Houden de markten al rekening met een periode van langere droogte?LAUWERS. "De prijzen van maïs en tarwe zijn op de Europese beurs Matif weer sterk gestegen, wat de vrees op tekorten doet toenemen. Alleen al de voorbije maandag, 16 mei, steeg de tarweprijs met meer dan 5 procent. Ook India heeft afgelopen weekend een exportban afgekondigd voor granen. Dat gaat over enkele miljoenen tonnen."De G7, de top van de grootste westerse industrielanden, trok dit weekend aan de alarmbel over Oekraïne. Maïs en tarwe van de voorbije oogst geraken het land maar niet uit.LAUWERS. "Granen blijven geblokkeerd in silo's. 20 van de 35 miljoen ton graan zit nog steeds vast. Die ladingen gaan slechts met mondjesmaat naar buiten, via vrachtwagens en schepen. Een bijkomende vraag is of de boeren in Oekraïne voldoende zullen kunnen inzaaien, zodat ze volgend jaar voldoende kunnen oogsten. Dat zaaien is bezig. Maar volgens schattingen van het Amerikaanse ministerie van Landbouw is er 30 procent minder tarwe ingezaaid en 50 procent minder maïs."Scenario's over een hongersnood zijn dus meer dan ooit reëel?LAUWERS. "Niet in Europa. De alternatieven voor tarwe kunnen we halen uit Frankrijk, Hongarije en Duitsland. We kunnen in Europa zelf voldoende tarwe oogsten. Maïs kun je uit Brazilië halen, maar dan moeten we zien welke variëteiten zijn toegestaan. Sommige zijn genetisch gewijzigde variëteiten. We zullen niet alle maïs die we niet uit Oekraïne kunnen halen, kunnen vervangen met maïs uit Brazilië. Mogelijke alternatieven zijn maniok of andere ingrediënten. Het moet dezelfde nutritionele waarde en een haalbare prijs hebben. Alleen ziet het prijskaartje er helemaal anders uit dan begin 2020. De voedselprijzen die de consumenten zullen betalen, zullen sowieso hoog zijn."