Daar is Didier Lebbe, permanent secretaris voor de Franstalige christelijke vakbond CNE, het niet mee eens. "Er is een probleem binnen de FOD Werkgelegenheid. De bemiddelaar die door minister Peeters werd aangesteld, wil niet overgaan tot de telling die moet plaatsvinden wanneer de vakbonden het niet akkoord zijn over de verdeling van de mandaten. Hij wil dit probleem in der minne oplossen", zegt Lebbe. "Dit had al in augustus moeten plaatsvinden, maar is nog steeds niet gebeurd. Het personeel is razend!" Volgens de vakbondsman spelen de FOD en minister van Werk Kris Peeters het spelletje van Ryanair mee, en helpen ze het bedrijf om tijd te winnen. "Indien de Belgische arbeidswetgeving (en niet meer de Ierse zoals dat vandaag het geval is, red.) wordt toegepast, zullen we een syndicale delegatie kunnen samenstellen, om vervolgens een collectieve arbeidsovereenkomst te onderhandelen", zegt federaal secretaris van de socialistische BBTK Anita Van Hoof. "Maar waarom heeft O'Leary een delegatie nodig om de Belgische wetgeving te respecteren? Ik begrijp zijn redenering niet. Dat hij Belgische contracten geeft en de salarissen en de cao's van de sector toepast." Donderdagochtend is een nieuwe ontmoeting gepland tussen de vakbonden en de bemiddelaar op de FOD Werkgelegenheid. (Belga)

Daar is Didier Lebbe, permanent secretaris voor de Franstalige christelijke vakbond CNE, het niet mee eens. "Er is een probleem binnen de FOD Werkgelegenheid. De bemiddelaar die door minister Peeters werd aangesteld, wil niet overgaan tot de telling die moet plaatsvinden wanneer de vakbonden het niet akkoord zijn over de verdeling van de mandaten. Hij wil dit probleem in der minne oplossen", zegt Lebbe. "Dit had al in augustus moeten plaatsvinden, maar is nog steeds niet gebeurd. Het personeel is razend!" Volgens de vakbondsman spelen de FOD en minister van Werk Kris Peeters het spelletje van Ryanair mee, en helpen ze het bedrijf om tijd te winnen. "Indien de Belgische arbeidswetgeving (en niet meer de Ierse zoals dat vandaag het geval is, red.) wordt toegepast, zullen we een syndicale delegatie kunnen samenstellen, om vervolgens een collectieve arbeidsovereenkomst te onderhandelen", zegt federaal secretaris van de socialistische BBTK Anita Van Hoof. "Maar waarom heeft O'Leary een delegatie nodig om de Belgische wetgeving te respecteren? Ik begrijp zijn redenering niet. Dat hij Belgische contracten geeft en de salarissen en de cao's van de sector toepast." Donderdagochtend is een nieuwe ontmoeting gepland tussen de vakbonden en de bemiddelaar op de FOD Werkgelegenheid. (Belga)