De nieuwe regering heeft verklaard resoluut voor een kernuitstap in 2025 te kiezen. Maar mocht in november 2021 een onverwacht probleem opduiken van bevoorradingszekerheid, dan zal de regering de nodige maatregelen nemen, zoals een aanpassing van de kalender van de kernuitstap, en dat voor een capaciteit die tot 2 GW kan gaan. Dat stemt overeen met de capaciteit van 2 kerncentrales. Het gaat om Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales.

Maar in een nota sabelt uitbater Engie Electrabel dat noodscenario neer. Een principebeslissing om de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen moet 'uiterlijk eind 2020' worden genomen. Wachten tot november 2021 om te beslissen is geen realistisch scenario, aldus Engie Electrabel in de nota.

Wettelijk kader

Engie haalt daarvoor een aantal redenen aan. Zo eist de nucleaire regulator FANC dat de werkzaamheden om het ontwerp te verbeteren van de kerncentrales tegen juni/september 2025 voltooid zijn. Zowel het bestellen van de brandstof als de werkzaamheden om het ontwerp te verbeteren, nemen 30 tot 36 maanden in beslag. De wet over de kernuitstap moet daarom worden gewijzigd vóór de zomer van 2022. Engie Electrabel zegt geen miljard euro te gaan investeren of nucleaire splijtstof te bestellen zonder een gepast wettelijk kader.

'Onvoldoende tijd'

Als de regering pas eind 2021 zou beslissen over langer openhouden of niet, dan resten dus maar zes maanden om de gewijzigde wet in het parlement te stemmen. 'Ruim onvoldoende', zegt Engie Electrabel. Er moet immers eerst een milieueffectenbeoordeling worden opgemaakt, wat 18 tot 24 maanden duurt. En ook Europa moet zich uitspreken, wat 6 tot 12 maanden duurt.

Volgens de kerncentrale-uitbater betekent een politieke beslissing in november 2021 een uitstel van elf maanden om Doel 4 en Tihange 3 ook na de geplande sluiting van juni/september 2025 te blijven uitbaten.

'Geen reactie'

De nieuwe minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), wenst voorlopig niet te reageren op de nota van Engie Electrabel. Maar in regeringskringen wordt ervan uitgegaan dat er wel degelijk voldoende tijd is om het noodscenario - twee kerncentrales langer openhouden - te realiseren. Daarvoor baseert men zich op meerdere studies en experten. Een deel van het voorbereidend juridisch werk zou bijvoorbeeld al vroeger kunnen worden opgestart.

De nieuwe regering heeft verklaard resoluut voor een kernuitstap in 2025 te kiezen. Maar mocht in november 2021 een onverwacht probleem opduiken van bevoorradingszekerheid, dan zal de regering de nodige maatregelen nemen, zoals een aanpassing van de kalender van de kernuitstap, en dat voor een capaciteit die tot 2 GW kan gaan. Dat stemt overeen met de capaciteit van 2 kerncentrales. Het gaat om Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales.Maar in een nota sabelt uitbater Engie Electrabel dat noodscenario neer. Een principebeslissing om de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen moet 'uiterlijk eind 2020' worden genomen. Wachten tot november 2021 om te beslissen is geen realistisch scenario, aldus Engie Electrabel in de nota. Engie haalt daarvoor een aantal redenen aan. Zo eist de nucleaire regulator FANC dat de werkzaamheden om het ontwerp te verbeteren van de kerncentrales tegen juni/september 2025 voltooid zijn. Zowel het bestellen van de brandstof als de werkzaamheden om het ontwerp te verbeteren, nemen 30 tot 36 maanden in beslag. De wet over de kernuitstap moet daarom worden gewijzigd vóór de zomer van 2022. Engie Electrabel zegt geen miljard euro te gaan investeren of nucleaire splijtstof te bestellen zonder een gepast wettelijk kader. Als de regering pas eind 2021 zou beslissen over langer openhouden of niet, dan resten dus maar zes maanden om de gewijzigde wet in het parlement te stemmen. 'Ruim onvoldoende', zegt Engie Electrabel. Er moet immers eerst een milieueffectenbeoordeling worden opgemaakt, wat 18 tot 24 maanden duurt. En ook Europa moet zich uitspreken, wat 6 tot 12 maanden duurt. Volgens de kerncentrale-uitbater betekent een politieke beslissing in november 2021 een uitstel van elf maanden om Doel 4 en Tihange 3 ook na de geplande sluiting van juni/september 2025 te blijven uitbaten.De nieuwe minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), wenst voorlopig niet te reageren op de nota van Engie Electrabel. Maar in regeringskringen wordt ervan uitgegaan dat er wel degelijk voldoende tijd is om het noodscenario - twee kerncentrales langer openhouden - te realiseren. Daarvoor baseert men zich op meerdere studies en experten. Een deel van het voorbereidend juridisch werk zou bijvoorbeeld al vroeger kunnen worden opgestart.