Door de historisch hoge prijzen voor aardgas en elektriciteit bekijkt de regering in welke mate ze overwinsten of uitzonderlijke winsten kan laten terugvloeien naar de consumenten. Dan wordt in eerste instantie naar uitbaters van gascentrales en kerncentrales gekeken. Maar ook andere spelers op de markt komen volgens de federale energieregulator Creg in aanmerking: bijvoorbeeld de waterkrachtcentrale van Coo én de windparken op zee. Concreet gaat het om de vijf meest recente windparken die voor de Belgische kust zijn gebouwd. Die genieten van variabele steun. Daarbij wordt er steun uitbetaald als de elektriciteitsprijs op de markt onder de productiekosten van het park ligt. Dat laat de parken toe om een bepaald rendement te halen. Maar als de elektriciteitsprijzen op de markt - zoals vandaag het geval is - erg hoog zijn, dan komt de winst veel hoger uit dan het afgesproken rendement. In dat geval zouden die parken dan moeten betalen aan de overheid. Dat terugbetalen is evenwel niet opgenomen in het bestaande koninklijk besluit, klinkt het bij de Creg. "We zijn daarover met de parken in discussie. Maar het koninklijk besluit moet aangepast worden. Dat zou de komende maanden gebeuren", aldus Creg-directeur Laurent Jacquet. (Belga)

Door de historisch hoge prijzen voor aardgas en elektriciteit bekijkt de regering in welke mate ze overwinsten of uitzonderlijke winsten kan laten terugvloeien naar de consumenten. Dan wordt in eerste instantie naar uitbaters van gascentrales en kerncentrales gekeken. Maar ook andere spelers op de markt komen volgens de federale energieregulator Creg in aanmerking: bijvoorbeeld de waterkrachtcentrale van Coo én de windparken op zee. Concreet gaat het om de vijf meest recente windparken die voor de Belgische kust zijn gebouwd. Die genieten van variabele steun. Daarbij wordt er steun uitbetaald als de elektriciteitsprijs op de markt onder de productiekosten van het park ligt. Dat laat de parken toe om een bepaald rendement te halen. Maar als de elektriciteitsprijzen op de markt - zoals vandaag het geval is - erg hoog zijn, dan komt de winst veel hoger uit dan het afgesproken rendement. In dat geval zouden die parken dan moeten betalen aan de overheid. Dat terugbetalen is evenwel niet opgenomen in het bestaande koninklijk besluit, klinkt het bij de Creg. "We zijn daarover met de parken in discussie. Maar het koninklijk besluit moet aangepast worden. Dat zou de komende maanden gebeuren", aldus Creg-directeur Laurent Jacquet. (Belga)