"Investeringsplannen van ondernemers in, bijvoorbeeld, een eigen windmolen verzanden vaak in een jarenlange procedureslag, waardoor veel kandidaatondernemers uiteindelijk afhaken", zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche in een persbericht. "Nog moeilijker wordt het vaak wanneer decentrale energieproducenten hun energie(over)capaciteit aan andere afnemers willen aanbieden", vervolgt Van Assche. De decentrale energieproductie en -distributie is voor Unizo net een oplossing om de afhankelijkheid van de energieleveranciers af te bouwen. Volgens de ondernemersorganisatie is een ontwerpdecreet van de Vlaamse regering rond 'bestemmingsneutraliteit' voor hernieuwbare energie bijvoorbeeld nog steeds niet definitief goedgekeurd, "waardoor het een dode letter blijft". De bestemmingsneutraliteit houdt in dat de ruimtelijke bestemming van een gebied geen reden kan zijn om een vergunning voor bijvoorbeeld een windmolen te weigeren. Unizo vraagt ook de "barrières" weg te werken voor de aanleg van kleinschalige elektriciteitsnetten. Zo'n net vervoert bijvoorbeeld de energie van een windmolen of zonnepanelen naar pakweg een kantoorgebouw of kmo-zone. En de ondernemersorganisatie wil ook het energiedelen sneller invoeren. Volgens de huidige planning kunnen burgers en bedrijven vanaf 1 juli 2022 zelf groenestroomleverancier worden. Unizo wil dat het bijvoorbeeld al vanaf 1 januari 2022 mogelijk wordt dat iemand met zonnepanelen de stroom die hij zelf niet gebruikt kan verkopen aan anderen. (Belga)

"Investeringsplannen van ondernemers in, bijvoorbeeld, een eigen windmolen verzanden vaak in een jarenlange procedureslag, waardoor veel kandidaatondernemers uiteindelijk afhaken", zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche in een persbericht. "Nog moeilijker wordt het vaak wanneer decentrale energieproducenten hun energie(over)capaciteit aan andere afnemers willen aanbieden", vervolgt Van Assche. De decentrale energieproductie en -distributie is voor Unizo net een oplossing om de afhankelijkheid van de energieleveranciers af te bouwen. Volgens de ondernemersorganisatie is een ontwerpdecreet van de Vlaamse regering rond 'bestemmingsneutraliteit' voor hernieuwbare energie bijvoorbeeld nog steeds niet definitief goedgekeurd, "waardoor het een dode letter blijft". De bestemmingsneutraliteit houdt in dat de ruimtelijke bestemming van een gebied geen reden kan zijn om een vergunning voor bijvoorbeeld een windmolen te weigeren. Unizo vraagt ook de "barrières" weg te werken voor de aanleg van kleinschalige elektriciteitsnetten. Zo'n net vervoert bijvoorbeeld de energie van een windmolen of zonnepanelen naar pakweg een kantoorgebouw of kmo-zone. En de ondernemersorganisatie wil ook het energiedelen sneller invoeren. Volgens de huidige planning kunnen burgers en bedrijven vanaf 1 juli 2022 zelf groenestroomleverancier worden. Unizo wil dat het bijvoorbeeld al vanaf 1 januari 2022 mogelijk wordt dat iemand met zonnepanelen de stroom die hij zelf niet gebruikt kan verkopen aan anderen. (Belga)