Maandag raakte bekend dat Watz bescherming moet vragen tegen zijn schuldeisers. Het is de derde leverancier op korte termijn die door de hoge energieprijzen in moeilijkheden komt. Eerder gingen de leveranciers Energy2Business en de Vlaamse Energieleverancier over kop. Volgens Febeg zijn de problemen het gevolg van "het onevenwichtige marktmodel en bepaalde marktpraktijken waarbij het grootste deel van de financiële druk op de schouders van de leveranciers ligt". De federatie verwijst naar onder meer hoge marktprijzen op de kortetermijnenergiebeurzen, hoge voorfinancieringskosten voor de leveranciers en hoge "onbalanskosten" (dat zijn boetes die de leveranciers betalen wanneer de hoeveelheid energie die zij op de netwerken plaatsen afwijkt van het eindverbruik van hun klantenportefeuille, legt Febeg uit). Maar ook het sociaal tarief, dat begin 2021 werd uitgebreid naar zowat één op de vijf gezinnen in België, jaagt de leveranciers naar eigen zeggen op kosten. De sectorfederatie vraagt dan ook hervormingen "die de risico's beter spreiden over de verschillende partijen die de energiefactuur bepalen". Zo pleit ze ervoor om de verbrekingsvergoeding voor energiecontracten met vast tarief weer in te voeren, vraagt ze dat de leveranciers een compensatie krijgen voor de kosten die ze maken in verband met het sociaal tarief, en wil ze dat het risico van onbetaalde energierekeningen wordt verdeeld over de hele keten (waarbij dus ook netbeheerders en overheid een deel van het risico zouden dragen). Febeg is de federatie van Belgische elektriciteits -en gasleveranciers. Ze heeft 34 effectieve leden, die rechtstreeks circa 7.580 personen tewerkstellen en in 2020 een omzet van zowat 16,5 miljard euro vertegenwoordigen. (Belga)

Maandag raakte bekend dat Watz bescherming moet vragen tegen zijn schuldeisers. Het is de derde leverancier op korte termijn die door de hoge energieprijzen in moeilijkheden komt. Eerder gingen de leveranciers Energy2Business en de Vlaamse Energieleverancier over kop. Volgens Febeg zijn de problemen het gevolg van "het onevenwichtige marktmodel en bepaalde marktpraktijken waarbij het grootste deel van de financiële druk op de schouders van de leveranciers ligt". De federatie verwijst naar onder meer hoge marktprijzen op de kortetermijnenergiebeurzen, hoge voorfinancieringskosten voor de leveranciers en hoge "onbalanskosten" (dat zijn boetes die de leveranciers betalen wanneer de hoeveelheid energie die zij op de netwerken plaatsen afwijkt van het eindverbruik van hun klantenportefeuille, legt Febeg uit). Maar ook het sociaal tarief, dat begin 2021 werd uitgebreid naar zowat één op de vijf gezinnen in België, jaagt de leveranciers naar eigen zeggen op kosten. De sectorfederatie vraagt dan ook hervormingen "die de risico's beter spreiden over de verschillende partijen die de energiefactuur bepalen". Zo pleit ze ervoor om de verbrekingsvergoeding voor energiecontracten met vast tarief weer in te voeren, vraagt ze dat de leveranciers een compensatie krijgen voor de kosten die ze maken in verband met het sociaal tarief, en wil ze dat het risico van onbetaalde energierekeningen wordt verdeeld over de hele keten (waarbij dus ook netbeheerders en overheid een deel van het risico zouden dragen). Febeg is de federatie van Belgische elektriciteits -en gasleveranciers. Ze heeft 34 effectieve leden, die rechtstreeks circa 7.580 personen tewerkstellen en in 2020 een omzet van zowat 16,5 miljard euro vertegenwoordigen. (Belga)