Het cijfer ligt ook 17 procent boven de prijs in september, toen een energiecontract voor één jaar werd geschat op 5.104,50 euro. Het is vooral de gasprijs die invloed heeft op de rekening, met naar schatting een kostprijs van 3.564,43 euro per jaar, een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van september. De elektriciteitsrekening wordt geraamd op 2.424,52 euro per jaar voor contracten die in oktober zijn afgesloten, 14,37 procent meer dan een maand eerder. Om tot de raming gekomen, heeft de Creg een samengestelde index van de prijs van lopende variabele contracten opgesteld, gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 17.000 kwH voor gas en 3.500 kwH voor elektriciteit. Dit bedrag werd vervolgens geëxtrapoleerd naar een jaar, rekening houdend met koudere wintermaanden, om tot de gemiddelde factuurprijs te komen. De daling van de gasprijs van de afgelopen weken is niet opgenomen in de raming, "omdat voor de variabele contracten de vorige maand of het vorige kwartaal als referentie genomen wordt", aldus de Creg. (Belga)

Het cijfer ligt ook 17 procent boven de prijs in september, toen een energiecontract voor één jaar werd geschat op 5.104,50 euro. Het is vooral de gasprijs die invloed heeft op de rekening, met naar schatting een kostprijs van 3.564,43 euro per jaar, een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van september. De elektriciteitsrekening wordt geraamd op 2.424,52 euro per jaar voor contracten die in oktober zijn afgesloten, 14,37 procent meer dan een maand eerder. Om tot de raming gekomen, heeft de Creg een samengestelde index van de prijs van lopende variabele contracten opgesteld, gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 17.000 kwH voor gas en 3.500 kwH voor elektriciteit. Dit bedrag werd vervolgens geëxtrapoleerd naar een jaar, rekening houdend met koudere wintermaanden, om tot de gemiddelde factuurprijs te komen. De daling van de gasprijs van de afgelopen weken is niet opgenomen in de raming, "omdat voor de variabele contracten de vorige maand of het vorige kwartaal als referentie genomen wordt", aldus de Creg. (Belga)