Verzekeraars weigerden vorig jaar meer dan 21.000 arbeidsongevallen in de privé­sector te erkennen, wat betekent dat het slachtoffer in dat geval geen vergoeding krijgt uitbetaald.

ACV pleit voor een betere controle op die beslissingen. Nu houdt Fedris - het federale agentschap voor beroepsrisico's - enkel steekproeven. 'De resultaten zijn niettemin veelbetekenend. In één op de tien gevallen moest de verzekeraar na zo'n controle van Fedris het arbeidsongeval toch ­erkennen', verklaart Herman Fonck van ACV. Dat betekent volgens de vakbond concreet dat vorig jaar bijna 2.000 slachtoffers van een ­arbeidsongeval onterecht geen erkenning ­kregen, of zo'n 5 gevallen per dag.

Volgens Assuralia, de federatie van verzekeraars, voorziet de wet voldoende waarborgen voor werknemers om bij een weigering verzet aan te tekenen. 'Zo draaien verzekeraars altijd op voor de gemaakte gerechtskosten, ook wanneer ze in hun gelijk worden ­gesteld', klinkt het.

Verzekeraars weigerden vorig jaar meer dan 21.000 arbeidsongevallen in de privé­sector te erkennen, wat betekent dat het slachtoffer in dat geval geen vergoeding krijgt uitbetaald. ACV pleit voor een betere controle op die beslissingen. Nu houdt Fedris - het federale agentschap voor beroepsrisico's - enkel steekproeven. 'De resultaten zijn niettemin veelbetekenend. In één op de tien gevallen moest de verzekeraar na zo'n controle van Fedris het arbeidsongeval toch ­erkennen', verklaart Herman Fonck van ACV. Dat betekent volgens de vakbond concreet dat vorig jaar bijna 2.000 slachtoffers van een ­arbeidsongeval onterecht geen erkenning ­kregen, of zo'n 5 gevallen per dag. Volgens Assuralia, de federatie van verzekeraars, voorziet de wet voldoende waarborgen voor werknemers om bij een weigering verzet aan te tekenen. 'Zo draaien verzekeraars altijd op voor de gemaakte gerechtskosten, ook wanneer ze in hun gelijk worden ­gesteld', klinkt het.