Elia had in mei op een buitengewone algemene vergadering al groen licht gekregen voor de kapitaalverhoging. De hoogspanningsbeheerder wil de opbrengsten gebruiken voor de herfinanciering van Nemo link, de onderzeese hoogspanningskabel waar sinds januari elektriciteit door stroomt tussen België en Groot-Brittannië. De rest van de opbrengsten zal worden gebruikt om de gereguleerde activiteiten in België te financieren.

Bestaande aandeelhouders hebben een voorkeurrecht. De uitgifteprijs bedraagt 57 euro per aandeel, op basis van één nieuw aandeel voor 8 voorkeurrechten.

De referentieaandeelhouders van Elia (Publi-T en Publipart) - dat zijn de gemeenten - hebben er zich al toe verbonden hun voorkeurrechten ten volle uit te oefenen, aldus de beheerder van het hoogspanningsnet. Daardoor blijft hun aandeel van respectievelijk 44,87 en 3,24 procent in Elia behouden.

Elia had in mei op een buitengewone algemene vergadering al groen licht gekregen voor de kapitaalverhoging. De hoogspanningsbeheerder wil de opbrengsten gebruiken voor de herfinanciering van Nemo link, de onderzeese hoogspanningskabel waar sinds januari elektriciteit door stroomt tussen België en Groot-Brittannië. De rest van de opbrengsten zal worden gebruikt om de gereguleerde activiteiten in België te financieren. Bestaande aandeelhouders hebben een voorkeurrecht. De uitgifteprijs bedraagt 57 euro per aandeel, op basis van één nieuw aandeel voor 8 voorkeurrechten. De referentieaandeelhouders van Elia (Publi-T en Publipart) - dat zijn de gemeenten - hebben er zich al toe verbonden hun voorkeurrechten ten volle uit te oefenen, aldus de beheerder van het hoogspanningsnet. Daardoor blijft hun aandeel van respectievelijk 44,87 en 3,24 procent in Elia behouden.