België heeft een andere keuze gemaakt dan zijn buurlanden. Ons land geeft geen premie voor de aankoop van een elektrische auto. Frankrijk en Luxemburg doen dat wel. Sinds afgelopen zomer werkt de regering aan een wet die het belastingvoordeel voor bedrijfsauto's vanaf 2026 voorbehoudt voor koolstofvrije modellen. De werkgevers zullen dan ook een veel hogere solidariteitsbijdrage voor de sociale zekerheid moeten betalen voor werknemers die nog een salariswagen met een verbrandingsmotor hebben.
...

België heeft een andere keuze gemaakt dan zijn buurlanden. Ons land geeft geen premie voor de aankoop van een elektrische auto. Frankrijk en Luxemburg doen dat wel. Sinds afgelopen zomer werkt de regering aan een wet die het belastingvoordeel voor bedrijfsauto's vanaf 2026 voorbehoudt voor koolstofvrije modellen. De werkgevers zullen dan ook een veel hogere solidariteitsbijdrage voor de sociale zekerheid moeten betalen voor werknemers die nog een salariswagen met een verbrandingsmotor hebben. De vlootbeheerders zullen hun aanbod moeten aanpassen. Vanaf 2023 wordt de aftrekbaarheid van wagens met een verbrandingsmotor uitgehold. Voertuigen die vóór 1 juli 2023 zijn besteld, behouden gedurende hun volledige levensduur hun huidige fiscale behandeling. Toch is het nu al een goed idee om elektrische modellen aan te bieden, want die zijn 100 procent fiscaal aftrekbaar, terwijl dat voor andere auto's gemiddeld 67,5 procent is. In 2026 zullen alleen koolstofvrije auto's nog in aanmerking komen voor een aftrek van 100 procent. Nadien zal dat percentage zakken om in 2031 de huidige gemiddelde aftrek voor brandstofauto's te bereiken (67,5%). De regering probeert zo de kostprijs voor de begroting te milderen, en rekent tegelijk op een prijsverlaging van de elektrische auto's die nog veel duurder zijn dan klassieke wagens. De wet voor de vergroening van de mobiliteit stimuleert bovendien de installatie van oplaadpalen bij gezinnen en bedrijven. Dit beleid krijgt kritiek, omdat de federale regering ervoor kiest geen premie toe te kennen aan particulieren die een elektrische wagen kopen. Onze buurlanden doen dat wel. Frankrijk geeft tot 6.000 euro voor de aankoop van een elektrische auto, Duitsland tot 9.000 euro, Nederland 4.000 euro, het Groothertogdom tot 8.000 euro. In België, niets. De gewesten hebben wel zeer lage of nultarieven voor de registratie en de verkeersbelasting, maar dat is onvoldoende om de particulier over de streep te trekken. Er komt wel een premie van maximaal 675 euro voor een laadinstallatie thuis. Voor de leasesector is de wet wel goed nieuws. Het gunstige fiscale kader voor bedrijfsauto's blijft in se behouden, terwijl verschillende partijen in de Vivaldi-coalitie dat het liefst hadden willen afschaffen. Het werd een compromis: bedrijfswagens worden fiscaal begunstigd op voorwaarde dat ze een voortrekkersrol spelen in de elektrificatie van het wagenpark. Die aanpak houdt ook in dat op de tweedehandsmarkt vanaf het einde van het decennium grote hoeveelheden elektrische auto's aangeboden zullen worden. Tegen 2031 moet bijna het volledige bedrijfswagenpark op stroom rijden. De wetgeving is radicaal. Uitgesloten zijn hybride auto's, al dan niet plug-in, en alternatieve brandstoffen (aardgas, biobrandstoffen, synthetische diesel, ...). Bedrijven kunnen nog altijd wagens op zulke brandstoffen kopen, maar kunnen de kostprijs vanaf 2026 niet meer fiscaal aftrekken van de belastingen. Auto's op waterstof komen wel in aanmerking voor de gunstige fiscale behandeling, omdat zij geen CO2-uitstoot hebben. Maar dat zullen uitzonderingen zijn, aangezien het aanbod zeer beperkt is en de pompen zeldzaam. De elektrificatie is ook een uitdaging voor de bedrijven omdat het beheer van dat type voertuig ingewikkelder is dan dat van een auto die op brandstof rijdt. In het laatste geval heeft de wagenparkbeheerder weinig contact met de gebruiker. De keuze voor een elektrische auto brengt meer verzoeken om informatie, hulp en uitleg met zich. Het bedrijf Powerdale, dat oplaadterminals maakt en via een netwerk van dealers op de markt brengt, heeft een callcenter moeten opzetten wegens de grote toevloed van vragen van de gebruikers. "Sommige auto's laden alleen maar op als de deuren gesloten zijn, maar dat moet je natuurlijk wel weten", zegt Hugues Dhaeyer, medeoprichter van Powerdale. Een andere kopzorg is het aanbod. Dat groeit, maar het bestrijkt nog niet alle segmenten van bedrijfswagens. "Het aanbod moet nog veel beter", zegt Frank Van Gool, directeur van de sectorfederatie Renta. "Er zijn een paar modellen in het populaire C-segment (VW, Kia, Hyundai en binnenkort de Renault Mégane e-tech), maar nog niet genoeg. In theorie is er in elke categorie wel een aanbod, maar er zijn altijd wel één of twee beperkingen die de keuze bemoeilijken. Sommige betaalbare modellen hebben weinig bereik, op andere kun je geen trekhaak monteren. Maar wij zijn ervan overtuigd dat dit tegen 2023-2024 geregeld is." BMW, de kampioen van de salariswagens, heeft al wel grote elektrische modellen (X3, SUV iX), maar in de series 1, 2 en 3 ontbreken die nog. "Tegen 2026 zullen we een voldoende groot aanbod hebben", verzekert Eddy Haesendonck, de CEO van BMW Belux. "Elke zes maanden zullen we twee modellen lanceren. We willen in alle segmenten aanwezig zijn met elektrische modellen. In 2023 zal er al in elk segment ten minste één elektrisch model zijn."