Als de kerncentrales sluiten, is er behoefte aan een structureel blok van 4.000 megawatt flexibele capaciteit om de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op elk ogenblik in evenwicht te kunnen houden. Tegen 2027 wordt er misschien best voorzien in een structureel blok van 8.000 megawatt, zegt Elia, kwestie van voorbereid te zijn op de eventuele sluiting van kerncentrales en klassieke centrales in het buitenland. Elia wijst erop dat België in 2027 voor de helft van zijn elektriciteitsvoorziening afhankelijk zal zijn van invoer uit het buitenland. Volgens Elia moet België overleggen met de buurlanden over flexibele centrales die achter de hand gehouden kunnen worden. (Belga)

Als de kerncentrales sluiten, is er behoefte aan een structureel blok van 4.000 megawatt flexibele capaciteit om de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op elk ogenblik in evenwicht te kunnen houden. Tegen 2027 wordt er misschien best voorzien in een structureel blok van 8.000 megawatt, zegt Elia, kwestie van voorbereid te zijn op de eventuele sluiting van kerncentrales en klassieke centrales in het buitenland. Elia wijst erop dat België in 2027 voor de helft van zijn elektriciteitsvoorziening afhankelijk zal zijn van invoer uit het buitenland. Volgens Elia moet België overleggen met de buurlanden over flexibele centrales die achter de hand gehouden kunnen worden. (Belga)