Dat elektriciteit in België duur is, is al meermaals aangetoond. Ditmaal voerde consultant PwC in opdracht van de federale regulator Creg en de regionale regulatoren Vreg, Brugel en CWAPE een studie uit, in vergelijking met Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De gezinnen en de (kleine) bedrijven die eveneens op het laagspanningsnet aangesloten zijn betalen een relatief hoge factuur. "Enkel de Duitse gezinnen betalen meer, terwijl in Nederland de gezinnen het minst betalen. De verschillen zijn groot: de Duitsers betalen bijna twee keer zoveel als de Nederlandse gezinnen. De voornaamste oorzaak van deze verschillen zijn de 'andere' kosten: openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen, die via de energiefactuur aangerekend worden." Omdat het Brussels gewest minder toeslagen en heffingen aanrekent, is de hoofdstad hier de goedkoopste regio van het land voor elektriciteit. De resultaten voor de kmo's zijn heel gelijkaardig. De elektriciteitsfactuur van "niet-elektro-intensieve bedrijven" aangesloten op het midden-of hoogspanningsnet, ligt wel in lijn met de ons omringende landen. En omdat de buurlanden alsook Vlaanderen vaak grote kortingen toekennen aan grootverbruikers, is er een concurrentieel nadeel voor zo'n grote bedrijven die veel elektriciteit verbruiken in Wallonië en Brussel. De aardgasgfactuur is tot slot "relatief laag". "Aardgasverbruikers in België betalen weinig openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen in vergelijking met elektriciteitsverbruikers", klinkt het in een persbericht van de regulatoren. Enkel Groot-Brittannië is goedkoper, maar als er uitgesplitst wordt naar de regio's, heeft Vlaanderen de laagste prijs in de vergelijking. Het rapport bekeek de prijzen in januari van dit jaar. De studie kwam er op vraag van de verschillende energieministers in het kader van het Belgische Interfederale Energiepact. De komende jaren wordt de studie herhaald. (Belga)

Dat elektriciteit in België duur is, is al meermaals aangetoond. Ditmaal voerde consultant PwC in opdracht van de federale regulator Creg en de regionale regulatoren Vreg, Brugel en CWAPE een studie uit, in vergelijking met Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De gezinnen en de (kleine) bedrijven die eveneens op het laagspanningsnet aangesloten zijn betalen een relatief hoge factuur. "Enkel de Duitse gezinnen betalen meer, terwijl in Nederland de gezinnen het minst betalen. De verschillen zijn groot: de Duitsers betalen bijna twee keer zoveel als de Nederlandse gezinnen. De voornaamste oorzaak van deze verschillen zijn de 'andere' kosten: openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen, die via de energiefactuur aangerekend worden." Omdat het Brussels gewest minder toeslagen en heffingen aanrekent, is de hoofdstad hier de goedkoopste regio van het land voor elektriciteit. De resultaten voor de kmo's zijn heel gelijkaardig. De elektriciteitsfactuur van "niet-elektro-intensieve bedrijven" aangesloten op het midden-of hoogspanningsnet, ligt wel in lijn met de ons omringende landen. En omdat de buurlanden alsook Vlaanderen vaak grote kortingen toekennen aan grootverbruikers, is er een concurrentieel nadeel voor zo'n grote bedrijven die veel elektriciteit verbruiken in Wallonië en Brussel. De aardgasgfactuur is tot slot "relatief laag". "Aardgasverbruikers in België betalen weinig openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen in vergelijking met elektriciteitsverbruikers", klinkt het in een persbericht van de regulatoren. Enkel Groot-Brittannië is goedkoper, maar als er uitgesplitst wordt naar de regio's, heeft Vlaanderen de laagste prijs in de vergelijking. Het rapport bekeek de prijzen in januari van dit jaar. De studie kwam er op vraag van de verschillende energieministers in het kader van het Belgische Interfederale Energiepact. De komende jaren wordt de studie herhaald. (Belga)