Elec­tra­bel schrapt in België 245 van de 5.635 banen. Daar­naast moe­ten ook de wer­kings­mid­de­len dit jaar met 130 mil­joen euro om­laag. Dat meldt De Tijd.

Besparingsplan

De Bel­gi­sche ener­gie­pro­du­cent stel­de zijn be­spa­rings­plan voor aan de on­der­ne­mings­raad. De maat­re­ge­len zijn een uit­vloei­sel van de 3,5 miljard euro be­spa­rin­gen - waar­van 1,1

mil­jard in Eu­ro­pa - die het Fran­se moe­der­be­drijf GDF Suez in de­cem­ber ont­vouw­de. GDF Suez wil zo het hoofd bie­den aan de

bij­zon­der moei­lij­ke ener­gie­markt, met een strak­ke regelgeving én een te­gen­zit­ten­de con­junc­tuur.

GDF Su­ez-CEO liet al met­een ver­staan dat ook Elec­tra­bel niet aan de be­spa­rings­ron­de zou ont­snap­pen. Dit jaar moet het aan­tal me­de­wer­kers met 245 ver­min­de­ren. Op dit ogen­blik telt

Elec­tra­bel in België 5.635 medewerkers, in­clu­sief doch­ter­be­drij­ven als La­bo­re­lec zijn dat er iets meer dan 7.000.

Afvloeiingen

In een me­de­de­ling spreekt de Bel­gi­sche ener­gie­markt­lei­der over na­tuur­lij­ke af­vloei­in­gen, stop­zet­ten van con­trac­ten van be­paal­de

duur en "ein­de­loop­baan­maat­re­ge­len".

Voorts is Elec­tra­bel van plan meer dan ooit op de klein­tjes te let­ten. De wer­kings­kos­ten moe­ten op "alle ni­veaus en alle

vak­ge­bie­den" naar om­laag, wat ten op­zich­te van 2011 tegen eind 2013 130 mil­joen be­spa­rin­gen moet op­le­ve­ren.

Naast de moei­lij­ke con­junc­tuur kampt Elec­tra­bel ook met de steeds con­cur­ren­tiëlere ener­gie­markt in België. Het markt­aan­deel voor de le­ve­ring van elek­tri­ci­teit is voor het eerst onder

50 pro­cent ge­zakt, wat de marktleider eind 2012 tot een ste­vi­ge prijs­ver­la­ging aanzette. (Belga/EE)

Elec­tra­bel schrapt in België 245 van de 5.635 banen. Daar­naast moe­ten ook de wer­kings­mid­de­len dit jaar met 130 mil­joen euro om­laag. Dat meldt De Tijd. Besparingsplan De Bel­gi­sche ener­gie­pro­du­cent stel­de zijn be­spa­rings­plan voor aan de on­der­ne­mings­raad. De maat­re­ge­len zijn een uit­vloei­sel van de 3,5 miljard euro be­spa­rin­gen - waar­van 1,1 mil­jard in Eu­ro­pa - die het Fran­se moe­der­be­drijf GDF Suez in de­cem­ber ont­vouw­de. GDF Suez wil zo het hoofd bie­den aan de bij­zon­der moei­lij­ke ener­gie­markt, met een strak­ke regelgeving én een te­gen­zit­ten­de con­junc­tuur. GDF Su­ez-CEO liet al met­een ver­staan dat ook Elec­tra­bel niet aan de be­spa­rings­ron­de zou ont­snap­pen. Dit jaar moet het aan­tal me­de­wer­kers met 245 ver­min­de­ren. Op dit ogen­blik telt Elec­tra­bel in België 5.635 medewerkers, in­clu­sief doch­ter­be­drij­ven als La­bo­re­lec zijn dat er iets meer dan 7.000. Afvloeiingen In een me­de­de­ling spreekt de Bel­gi­sche ener­gie­markt­lei­der over na­tuur­lij­ke af­vloei­in­gen, stop­zet­ten van con­trac­ten van be­paal­de duur en "ein­de­loop­baan­maat­re­ge­len". Voorts is Elec­tra­bel van plan meer dan ooit op de klein­tjes te let­ten. De wer­kings­kos­ten moe­ten op "alle ni­veaus en alle vak­ge­bie­den" naar om­laag, wat ten op­zich­te van 2011 tegen eind 2013 130 mil­joen be­spa­rin­gen moet op­le­ve­ren. Naast de moei­lij­ke con­junc­tuur kampt Elec­tra­bel ook met de steeds con­cur­ren­tiëlere ener­gie­markt in België. Het markt­aan­deel voor de le­ve­ring van elek­tri­ci­teit is voor het eerst onder 50 pro­cent ge­zakt, wat de marktleider eind 2012 tot een ste­vi­ge prijs­ver­la­ging aanzette. (Belga/EE)