De drie grote vakbonden (ACOD, ACV Transcom en VSOA) maar ook de kleine bonden zullen meedoen aan de sociale verkiezingen. De medewerkers van de Spoorwegen zullen in totaal 561 vertegenwoordigers kunnen aanduiden voor de verschillende organen van sociaal overleg. Het gaat om de 5 gewestelijke paritaire commissies, de 3 bedrijfscomités voor preventie en bescherming op het werk (NMBS, HR Rail en Infrabel), en de 88 comités en subcomités voor preventie en bescherming en het werk van de NMBS en Infrabel. Een uitzondering geldt voor de Nationale Paritaire Commissie en de andere nationale organen van sociale dialoog die besprekingen voeren over de regelgeving en bedrijfsstrategie van de drie bedrijven. Daar blijft de huidige procedure ook na 2018 van kracht. Die procedure houdt in dat de erkende vakbonden de personeelsafgevaardigden aanduiden binnen de organen voor sociaal overleg op basis van hun aantal leden. Vanaf 2024 vinden om de 4 jaar sociale verkiezingen plaats bij de Spoorwegen. (Belga)

De drie grote vakbonden (ACOD, ACV Transcom en VSOA) maar ook de kleine bonden zullen meedoen aan de sociale verkiezingen. De medewerkers van de Spoorwegen zullen in totaal 561 vertegenwoordigers kunnen aanduiden voor de verschillende organen van sociaal overleg. Het gaat om de 5 gewestelijke paritaire commissies, de 3 bedrijfscomités voor preventie en bescherming op het werk (NMBS, HR Rail en Infrabel), en de 88 comités en subcomités voor preventie en bescherming en het werk van de NMBS en Infrabel. Een uitzondering geldt voor de Nationale Paritaire Commissie en de andere nationale organen van sociale dialoog die besprekingen voeren over de regelgeving en bedrijfsstrategie van de drie bedrijven. Daar blijft de huidige procedure ook na 2018 van kracht. Die procedure houdt in dat de erkende vakbonden de personeelsafgevaardigden aanduiden binnen de organen voor sociaal overleg op basis van hun aantal leden. Vanaf 2024 vinden om de 4 jaar sociale verkiezingen plaats bij de Spoorwegen. (Belga)