Iedereen doorloopt in zijn leven verschillende fasen. Elke fase brengt een nieuwe kijk op het leven, werk, gezin,... met zich en wordt aangekondigd door grote, levensveranderende momenten, maar evengoed door het bereiken van een persoonlijke mijlpaal. De geboorte van een kind, een ouder die overlijdt of een nieuwe partner in je leven: het zijn momenten die een grote impact hebben. Een promotie op het werk kan dan weer een belangrijke persoonlijke mijlpaal zijn.

Een nieuwe kijk op het leven, zowel persoonlijk als professioneel, zorgt er vaak voor dat je noden en wensen veranderen. Plots krijg je te maken met extra verantwoordelijkheid of met zaken waar je voorheen niet bij stilstond. Voor velen is dat een uitdaging die ze met plezier aangaan, maar voor anderen is het een stap te ver. Sommigen merken dat een stap vooruit voor hen niet zozeer positief uitdraait en dat ze zich te ver buiten hun comfort zone bevinden.

In een klassiek, op hiërarchie gebaseerd bedrijf werkt het nu eenmaal zo: je begint op de laagste trede van de ladder en je werkt je op. Vaak krijg je na een vooraf opgestelde tijd een promotie, zodat je als werknemer niet het gevoel krijgt dat je stilstaat. Die verticale aanpak zorgt er evenwel voor dat iemand die de juiste persoon is op de juiste plaats, zich plots niet langer kan beroepen op zijn kwaliteiten die van hem net zo'n waardevolle medewerker maken.

Iemand die zich niet langer op zijn plaats voelt, is vaak ongelukkiger. Dat is niet alleen nefast voor de werknemer in kwestie, het heeft ook een impact op de rest van de organisatie. De oplossing is eenvoudig, maar tegelijk complex: samen op zoek gaan naar een nieuwe bestemming waarin die medewerker zich het beste kan ontplooien. Simpel, elegant, maar toch gebeurt het te weinig. Het heeft namelijk veel weg van een stap terug, een demotie, een mislukking.

Laat je werknemer zelf beslissen over de toekomst

Daarom pleit ik voor remotie, een systeem waarin de werknemer zelf kan aangeven in welke richting hij de carrièretrap wil bewandelen. In plaats van hem eenzijdig opwaarts te duwen, moeten we hem de kans geven horizontaal te bewegen: in plaats van een volledig nieuwe functie, met nieuwe verantwoordelijkheden, wordt zijn huidige functie uitgediept. De werknemer krijgt de kans zich in zijn vakgebied te verdiepen, te specialiseren.

Als specialist kan hij collega's bijstaan en kunnen medewerkers hem contacteren als ze hulp nodig hebben. Je geeft hem als het ware de kans in zijn strategische domein ownership op te eisen. We spreken dan over een interne mobiliteit, die toestaat dat bepaalde taken verschuiven naar de persoon die het best in staat is ze succesvol uit te voeren.

Dit soort jobcrafting zal op korte termijn bovendien een belangrijke troef worden in de oorlog om talent. Getalenteerde mensen worden door meerdere partijen het hof gemaakt. Het kan dan ook geen kwaad om een extra troef achter de hand te houden. In het veranderende rekruteringslandschap wordt flexibiliteit (aan werknemers- én werkgeverszijde) almaar belangrijker.

Uit een studie blijkt bijvoorbeeld dat een op de vier Belgische werknemers tevreden zou zijn met minder loon in ruil voor zijn droomjob. Vooral managers (48%) en seniorprofielen (47%) zouden die stap wagen. Vier op de tien zouden dan weer toehappen als hun een flexibel verloningspakket wordt aangeboden.

Flexibiliteit is het sleutelwoord. We moeten af van het klassieke denken dat we enkel en alleen succesvol kunnen zijn door hoger op de ladder te geraken. Iemand die zich gelukkig voelt in een functie waar hij goed in is, moeten we de kans geven die functie uit te diepen. Op die manier kan hij belangrijk zijn én het bedrijf iets waardevols bijbrengen. Het mag niet langer aanvoelen als een mislukking wanneer iemand een stap terugzet en na enige reflectie beslist dat zijn huidige situatie niet optimaal meer is. De invulling van een droomjob is voor iedereen anders en verandert ook in de loop van de carrière. Iedereen moet voor zichzelf durven uit te maken welke factoren ervoor zorgen dat je elke dag met de glimlach op het gezicht aan het werk gaat.

Iedereen doorloopt in zijn leven verschillende fasen. Elke fase brengt een nieuwe kijk op het leven, werk, gezin,... met zich en wordt aangekondigd door grote, levensveranderende momenten, maar evengoed door het bereiken van een persoonlijke mijlpaal. De geboorte van een kind, een ouder die overlijdt of een nieuwe partner in je leven: het zijn momenten die een grote impact hebben. Een promotie op het werk kan dan weer een belangrijke persoonlijke mijlpaal zijn.Een nieuwe kijk op het leven, zowel persoonlijk als professioneel, zorgt er vaak voor dat je noden en wensen veranderen. Plots krijg je te maken met extra verantwoordelijkheid of met zaken waar je voorheen niet bij stilstond. Voor velen is dat een uitdaging die ze met plezier aangaan, maar voor anderen is het een stap te ver. Sommigen merken dat een stap vooruit voor hen niet zozeer positief uitdraait en dat ze zich te ver buiten hun comfort zone bevinden. In een klassiek, op hiërarchie gebaseerd bedrijf werkt het nu eenmaal zo: je begint op de laagste trede van de ladder en je werkt je op. Vaak krijg je na een vooraf opgestelde tijd een promotie, zodat je als werknemer niet het gevoel krijgt dat je stilstaat. Die verticale aanpak zorgt er evenwel voor dat iemand die de juiste persoon is op de juiste plaats, zich plots niet langer kan beroepen op zijn kwaliteiten die van hem net zo'n waardevolle medewerker maken. Iemand die zich niet langer op zijn plaats voelt, is vaak ongelukkiger. Dat is niet alleen nefast voor de werknemer in kwestie, het heeft ook een impact op de rest van de organisatie. De oplossing is eenvoudig, maar tegelijk complex: samen op zoek gaan naar een nieuwe bestemming waarin die medewerker zich het beste kan ontplooien. Simpel, elegant, maar toch gebeurt het te weinig. Het heeft namelijk veel weg van een stap terug, een demotie, een mislukking.Daarom pleit ik voor remotie, een systeem waarin de werknemer zelf kan aangeven in welke richting hij de carrièretrap wil bewandelen. In plaats van hem eenzijdig opwaarts te duwen, moeten we hem de kans geven horizontaal te bewegen: in plaats van een volledig nieuwe functie, met nieuwe verantwoordelijkheden, wordt zijn huidige functie uitgediept. De werknemer krijgt de kans zich in zijn vakgebied te verdiepen, te specialiseren. Als specialist kan hij collega's bijstaan en kunnen medewerkers hem contacteren als ze hulp nodig hebben. Je geeft hem als het ware de kans in zijn strategische domein ownership op te eisen. We spreken dan over een interne mobiliteit, die toestaat dat bepaalde taken verschuiven naar de persoon die het best in staat is ze succesvol uit te voeren. Dit soort jobcrafting zal op korte termijn bovendien een belangrijke troef worden in de oorlog om talent. Getalenteerde mensen worden door meerdere partijen het hof gemaakt. Het kan dan ook geen kwaad om een extra troef achter de hand te houden. In het veranderende rekruteringslandschap wordt flexibiliteit (aan werknemers- én werkgeverszijde) almaar belangrijker. Uit een studie blijkt bijvoorbeeld dat een op de vier Belgische werknemers tevreden zou zijn met minder loon in ruil voor zijn droomjob. Vooral managers (48%) en seniorprofielen (47%) zouden die stap wagen. Vier op de tien zouden dan weer toehappen als hun een flexibel verloningspakket wordt aangeboden.Flexibiliteit is het sleutelwoord. We moeten af van het klassieke denken dat we enkel en alleen succesvol kunnen zijn door hoger op de ladder te geraken. Iemand die zich gelukkig voelt in een functie waar hij goed in is, moeten we de kans geven die functie uit te diepen. Op die manier kan hij belangrijk zijn én het bedrijf iets waardevols bijbrengen. Het mag niet langer aanvoelen als een mislukking wanneer iemand een stap terugzet en na enige reflectie beslist dat zijn huidige situatie niet optimaal meer is. De invulling van een droomjob is voor iedereen anders en verandert ook in de loop van de carrière. Iedereen moet voor zichzelf durven uit te maken welke factoren ervoor zorgen dat je elke dag met de glimlach op het gezicht aan het werk gaat.