Bijna een derde van de werknemers in België die langer dan een maand om ziektereden afwezig waren, zegt dat hij of zij had kunnen én willen werken tijdens minstens een deel van die afwezigheid. Hun grootste drempels om het werk vroeger te hervatten, zijn een negatief doktersadvies (44 procent) en het ontbreken van de mogelijkheid om het werk geleidelijk te kunnen hernemen (19 procent). Securex ziet dan ook een zwaar onderbenut potentieel voor werkhervatting bij langdurig zieken. "Door meer mogelijkheden voor aangepast werk aan te bieden, verhogen werkgevers de kans dat hun afwezige werknemers het werk eerder hervatten", zegt Heidi Verlinden van Securex. "Het wordt tijd dat het 'alles of niets'-principe wordt losgelaten en dat werkgevers hun afwezige werknemers die dat wensen hun job deels laten hervatten. Een volgende stap is nog flexibeler omgaan met werken tijdens afwezigheden, door bijvoorbeeld medewerkers toe te laten te werken op hun 'goede' dagen. Dat zou gemakkelijker zijn met een 'flexibel doktersattest', maar dit bestaat vandaag nog niet." (Belga)

Bijna een derde van de werknemers in België die langer dan een maand om ziektereden afwezig waren, zegt dat hij of zij had kunnen én willen werken tijdens minstens een deel van die afwezigheid. Hun grootste drempels om het werk vroeger te hervatten, zijn een negatief doktersadvies (44 procent) en het ontbreken van de mogelijkheid om het werk geleidelijk te kunnen hernemen (19 procent). Securex ziet dan ook een zwaar onderbenut potentieel voor werkhervatting bij langdurig zieken. "Door meer mogelijkheden voor aangepast werk aan te bieden, verhogen werkgevers de kans dat hun afwezige werknemers het werk eerder hervatten", zegt Heidi Verlinden van Securex. "Het wordt tijd dat het 'alles of niets'-principe wordt losgelaten en dat werkgevers hun afwezige werknemers die dat wensen hun job deels laten hervatten. Een volgende stap is nog flexibeler omgaan met werken tijdens afwezigheden, door bijvoorbeeld medewerkers toe te laten te werken op hun 'goede' dagen. Dat zou gemakkelijker zijn met een 'flexibel doktersattest', maar dit bestaat vandaag nog niet." (Belga)