Tussen 2016 en vandaag werd 11,4 procent van de werknemers er minstens één keer in de 6 maanden voorafgaand aan de bevraging mee geconfronteerd, 1,3 procent kreeg er zelfs minstens wekelijks mee te maken. De meest voorkomende vormen van agressie waren uitgescholden of beledigd worden (10,4 procent), bedreigd worden met fysiek geweld (4,2 procent) en fysiek aangevallen worden (3,2 procent). Agressie op het werk komt iets vaker voor bij mannen (12,7 procent) dan bij vrouwen (10,7 procent). In bijna de helft van de gevallen (48,5 procent) gaat het om agressie door externen, zoals bijvoorbeeld klanten, patiënten of leerlingen. 31,3 procent duidt één of meerdere collega's of leidinggevenden aan als dader. In 5,2 procent van de gevallen worden zowel externe als interne personen aangewezen als oorzaak voor de agressie op het werk. De leeftijd speelt minder een rol bij agressie op de werkvloer. Werknemers jonger dan 45 jaar (11,5 procent) krijgen er vrijwel evenveel mee te maken als de 45-plussers (11,2 procent). Uit het onderzoek blijkt voorts dat agressie het vaakst voorkomt in de bouwsector (16,2 procent), op de voet gevolgd door de overheidssector (14,5 procent). In de gezondheidszorg en het onderwijs hebben werknemers meer te kampen met externe agressie (64,9 procent en 57,4 procent). Binnen de industriesector heeft interne agressie dan weer de bovenhand (58,3 procent tegenover 41,7 procent externe agressie). (Belga)

Tussen 2016 en vandaag werd 11,4 procent van de werknemers er minstens één keer in de 6 maanden voorafgaand aan de bevraging mee geconfronteerd, 1,3 procent kreeg er zelfs minstens wekelijks mee te maken. De meest voorkomende vormen van agressie waren uitgescholden of beledigd worden (10,4 procent), bedreigd worden met fysiek geweld (4,2 procent) en fysiek aangevallen worden (3,2 procent). Agressie op het werk komt iets vaker voor bij mannen (12,7 procent) dan bij vrouwen (10,7 procent). In bijna de helft van de gevallen (48,5 procent) gaat het om agressie door externen, zoals bijvoorbeeld klanten, patiënten of leerlingen. 31,3 procent duidt één of meerdere collega's of leidinggevenden aan als dader. In 5,2 procent van de gevallen worden zowel externe als interne personen aangewezen als oorzaak voor de agressie op het werk. De leeftijd speelt minder een rol bij agressie op de werkvloer. Werknemers jonger dan 45 jaar (11,5 procent) krijgen er vrijwel evenveel mee te maken als de 45-plussers (11,2 procent). Uit het onderzoek blijkt voorts dat agressie het vaakst voorkomt in de bouwsector (16,2 procent), op de voet gevolgd door de overheidssector (14,5 procent). In de gezondheidszorg en het onderwijs hebben werknemers meer te kampen met externe agressie (64,9 procent en 57,4 procent). Binnen de industriesector heeft interne agressie dan weer de bovenhand (58,3 procent tegenover 41,7 procent externe agressie). (Belga)