De brexit heeft gevolgen voor veel financiële instellingen die tot hiertoe hun Europees hoofdkantoor in de City van Londen hadden. Om toegang te hebben tot de eengemaakte markt moeten ze, na de geplande uittreding van Groot-Brittannië, een filiaal oprichten in een Europese lidstaat. Dat levert hen een Europees paspoort op waardoor ze in de 27 landen van de EU activiteiten kunnen ontplooien.
...