Veertien procent van de bevraagden geeft aan eerder negatief naar de nabije economische toekomst te kijken. Dat zijn twee procentpunten minder dan eind vorig jaar. De helft (54 procent) is niet positiever of negatiever dan in november 2021. Het ondernemersvertrouwen blijft dus stabiel. Vier op de tien kmo's (42 procent) zijn bovendien van plan om bijkomend personeel aan te werven in het komende halfjaar. Maar door de krapte op de arbeidsmarkt geven veel bevraagden (82 procent) aan dat het moeilijk wordt om de juiste mensen te vinden. In de vorige bevraging in november 2021 was dat percentage gelijkaardig. Ook op vlak van personeelsverloop liggen de resultaten in eenzelfde lijn als eind vorig jaar. Opnieuw geeft ruim een vijfde van de bevraagde kmo's (22 procent) aan de afgelopen zes maanden meer mensen te hebben zien vertrekken. Ondanks de sterke inflatie en geopolitieke onrust de afgelopen maanden "zijn de verwachtingen en de plannen van kmo's niet fel gewijzigd ten opzichte van eind vorig jaar, zowel niet op economisch vlak als op vlak van aanwervingen en arbeidskrapte", concludeert Annelies Baelus, experte talentontwikkeling bij Acerta Consult. Het is de derde keer dat de kmo-werkbarometer verschijnt. De bevraging vond plaats in de tweede helft van de maand juni. (Belga)

Veertien procent van de bevraagden geeft aan eerder negatief naar de nabije economische toekomst te kijken. Dat zijn twee procentpunten minder dan eind vorig jaar. De helft (54 procent) is niet positiever of negatiever dan in november 2021. Het ondernemersvertrouwen blijft dus stabiel. Vier op de tien kmo's (42 procent) zijn bovendien van plan om bijkomend personeel aan te werven in het komende halfjaar. Maar door de krapte op de arbeidsmarkt geven veel bevraagden (82 procent) aan dat het moeilijk wordt om de juiste mensen te vinden. In de vorige bevraging in november 2021 was dat percentage gelijkaardig. Ook op vlak van personeelsverloop liggen de resultaten in eenzelfde lijn als eind vorig jaar. Opnieuw geeft ruim een vijfde van de bevraagde kmo's (22 procent) aan de afgelopen zes maanden meer mensen te hebben zien vertrekken. Ondanks de sterke inflatie en geopolitieke onrust de afgelopen maanden "zijn de verwachtingen en de plannen van kmo's niet fel gewijzigd ten opzichte van eind vorig jaar, zowel niet op economisch vlak als op vlak van aanwervingen en arbeidskrapte", concludeert Annelies Baelus, experte talentontwikkeling bij Acerta Consult. Het is de derde keer dat de kmo-werkbarometer verschijnt. De bevraging vond plaats in de tweede helft van de maand juni. (Belga)