Volgens de prognoses van de Europese Commissie groeit de economie van de eurozone dit jaar met 4 procent tegenover 5,3 procent vorig jaar.

De oorzaken van de terugval zijn onder meer het grote aantal coronabesmettingen van de voorbije weken, die de gezondheidszorg in de lidstaten onder druk hebben gezet en over de hele economie voor personeelsuitval hebben gezorgd. Ook de verstoringen van de toeleveringsketen - met bijvoorbeeld tekorten aan halfgeleiders - zullen nog zeker de eerste helft van dit jaar op de economie blijven wegen. De energieprijzen zullen eveneens hun impact blijven hebben.

België traagste groeier

Verwacht wordt dat de Belgische economie dit jaar met 2,7 procent groeit. In 2021 bedroeg de economische groei in ons land nog 6,1 procent. Opvallend: anders dan voor de eurozone het geval is, moet de Commissie haar prognose voor ons land niet naar beneden bijstellen. Enkele maanden geleden verwachtte ze voor dit jaar nog een groei van 2,6 procent.

België is wel afgetekend de traagste groeier van de eurozone en zelfs de hele Europese Unie. In Duitsland (+3,6 procent), Frankrijk (+3,6 procent) en Nederland (+3,0 procent) groeit de economie dit jaar een stuk sneller. Vorig jaar zat België nog in het Europese koppeleton wat de economische groei betreft.

Ook tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zou de reële groei in ons land nog erg laag zijn, maar vanaf het tweede kwartaal van 2022 keert ze volgens de Europese Commissie terug naar 'een solide groeipad', gedragen door de private consumptie, die zich al sinds het derde kwartaal van 2021 op het niveau van voor de crisis bevindt. Als ook in de sectoren waar er veel fysiek contact is de laatste coronamaatregelen versoepeld worden, zal de privéconsumptie nog verder aantrekken, verwacht de Commissie.

'Minder tegenwind'

'Tegenwind die uit verschillende richtingen kwam, heeft deze winter een negatief effect gehad op de Europese economie', vat Europees commissaris voor Economie Paolo Gentiloni samen. 'Maar omdat de tegenwind steeds meer gaat afnemen, voorspellen we dat de groei tijdens de lente alweer aan snelheid zal winnen. De prijzen zullen wellicht nog tot de zomer onder druk staan, waarna de inflatie zou moeten afnemen wanneer de stijging van de energieprijzen afgetopt wordt en de flessenhalzen in de aanvoer afnemen.' Niettemin, besluit Gentiloni, 'blijven de onzekerheid en de risico's hoog'.

Belgische inflatie stijgt met 4,3 procent

Enkele weken geleden raakte bekend dat de inflatie in ons land is gestegen van 5,71 procent naar 7,59 procent in januari, het hoogste peil sinds augustus 1983. Die sterke toename is toe te schrijven aan de sterke toename van de energieprijzen. De duurder geworden energieproducten zijn nu ook de voornaamste reden voor de Commissie om haar inflatievooruitzichten bij te stellen.

Volgens de berekeningen van de Commissie zal de inflatie de komende maanden hoog blijven, maar in het eerste kwartaal zijn piek bereiken. In België zullen de consumptieprijzen dit jaar gemiddeld met 4,3 procent stijgen. In de herfst ging de Commissie nog uit van een inflatie van 2,3 procent. Volgend jaar zouden de prijsstijgingen moeten zakken tot 1,3 procent.

Voor de hele eurozone verwacht de Commissie dit jaar een inflatie van 3,5 procent. Amper vijf landen zouden hogere prijsstijgingen dan België optekenen: Litouwen, Slovakije, Estland, Letland en Ierland. In de buurlanden Duitsland (+3,7 procent), Frankrijk (+2,8 procent) en Nederland (+4,0 procent) zullen de prijzen minder fors stijgen.

Volgens de prognoses van de Europese Commissie groeit de economie van de eurozone dit jaar met 4 procent tegenover 5,3 procent vorig jaar.De oorzaken van de terugval zijn onder meer het grote aantal coronabesmettingen van de voorbije weken, die de gezondheidszorg in de lidstaten onder druk hebben gezet en over de hele economie voor personeelsuitval hebben gezorgd. Ook de verstoringen van de toeleveringsketen - met bijvoorbeeld tekorten aan halfgeleiders - zullen nog zeker de eerste helft van dit jaar op de economie blijven wegen. De energieprijzen zullen eveneens hun impact blijven hebben.Verwacht wordt dat de Belgische economie dit jaar met 2,7 procent groeit. In 2021 bedroeg de economische groei in ons land nog 6,1 procent. Opvallend: anders dan voor de eurozone het geval is, moet de Commissie haar prognose voor ons land niet naar beneden bijstellen. Enkele maanden geleden verwachtte ze voor dit jaar nog een groei van 2,6 procent. België is wel afgetekend de traagste groeier van de eurozone en zelfs de hele Europese Unie. In Duitsland (+3,6 procent), Frankrijk (+3,6 procent) en Nederland (+3,0 procent) groeit de economie dit jaar een stuk sneller. Vorig jaar zat België nog in het Europese koppeleton wat de economische groei betreft.Ook tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zou de reële groei in ons land nog erg laag zijn, maar vanaf het tweede kwartaal van 2022 keert ze volgens de Europese Commissie terug naar 'een solide groeipad', gedragen door de private consumptie, die zich al sinds het derde kwartaal van 2021 op het niveau van voor de crisis bevindt. Als ook in de sectoren waar er veel fysiek contact is de laatste coronamaatregelen versoepeld worden, zal de privéconsumptie nog verder aantrekken, verwacht de Commissie. 'Tegenwind die uit verschillende richtingen kwam, heeft deze winter een negatief effect gehad op de Europese economie', vat Europees commissaris voor Economie Paolo Gentiloni samen. 'Maar omdat de tegenwind steeds meer gaat afnemen, voorspellen we dat de groei tijdens de lente alweer aan snelheid zal winnen. De prijzen zullen wellicht nog tot de zomer onder druk staan, waarna de inflatie zou moeten afnemen wanneer de stijging van de energieprijzen afgetopt wordt en de flessenhalzen in de aanvoer afnemen.' Niettemin, besluit Gentiloni, 'blijven de onzekerheid en de risico's hoog'.Enkele weken geleden raakte bekend dat de inflatie in ons land is gestegen van 5,71 procent naar 7,59 procent in januari, het hoogste peil sinds augustus 1983. Die sterke toename is toe te schrijven aan de sterke toename van de energieprijzen. De duurder geworden energieproducten zijn nu ook de voornaamste reden voor de Commissie om haar inflatievooruitzichten bij te stellen. Volgens de berekeningen van de Commissie zal de inflatie de komende maanden hoog blijven, maar in het eerste kwartaal zijn piek bereiken. In België zullen de consumptieprijzen dit jaar gemiddeld met 4,3 procent stijgen. In de herfst ging de Commissie nog uit van een inflatie van 2,3 procent. Volgend jaar zouden de prijsstijgingen moeten zakken tot 1,3 procent.Voor de hele eurozone verwacht de Commissie dit jaar een inflatie van 3,5 procent. Amper vijf landen zouden hogere prijsstijgingen dan België optekenen: Litouwen, Slovakije, Estland, Letland en Ierland. In de buurlanden Duitsland (+3,7 procent), Frankrijk (+2,8 procent) en Nederland (+4,0 procent) zullen de prijzen minder fors stijgen.