Een bbp-daling van 5,7 procent blijft het slechtste resultaat sinds de Tweede Wereldoorlog. De toegevoegde waarde daalde door de coronapandemie in bijna alle bedrijfstakken. De dienstensector - en dan met name de horeca en culturele instellingen - kreeg de grootste klappen: de toegevoegde waarde kende er dalingen van 20 tot 47 procent. Alleen in de farma- en energiesector zagen bedrijven hun toegevoegde waarde groeien, met respectievelijk 3 en 5 procent.

Het was vooral de drastische daling van de particuliere consumptie (-8,2 procent) die de Belgische economie parten speelde. 'Deze verklaart drie vierde van de daling van het bbp', luidt het. De Nationale Bank wijst daarbij naar de coronamaatregelen en de onzekerheid van huishoudens over hun toekomstige financiële situatie. Ook de verminderde investeringen (-7 procent) droegen bij tot de economische krimp. De overheidsconsumptie bleef daarentegen wel onveranderd, door de steunmaatregelen van de regeringen wegens de coronacrisis.

De overheidsmaatregelen en de economische krimp verdiepten voorts het begrotingstekort, dat in 2020 opliep tot 9,1 procent, zo blijkt ook uit de gedetailleerde rekeningen. Het gaat om het hoogste niveau sinds het midden van de jaren 1980. 'De ontvangsten liepen met bijna 10 miljard euro terug, terwijl de uitgaven aanzienlijk toenamen, met meer dan 22 miljard euro', zegt de Nationale Bank. Zowat 16 miljard euro (3,5 procent van het bbp) van de uitgaven wordt rechtstreeks toegeschreven aan de coronamaatregelen.

De overheidsschuld kwam uiteindelijk uit op 515,2 miljard euro. De schuldgraad bedroeg 112,8 procent van het bbp, tegenover 97,7 procent in 2019.

Een bbp-daling van 5,7 procent blijft het slechtste resultaat sinds de Tweede Wereldoorlog. De toegevoegde waarde daalde door de coronapandemie in bijna alle bedrijfstakken. De dienstensector - en dan met name de horeca en culturele instellingen - kreeg de grootste klappen: de toegevoegde waarde kende er dalingen van 20 tot 47 procent. Alleen in de farma- en energiesector zagen bedrijven hun toegevoegde waarde groeien, met respectievelijk 3 en 5 procent. Het was vooral de drastische daling van de particuliere consumptie (-8,2 procent) die de Belgische economie parten speelde. 'Deze verklaart drie vierde van de daling van het bbp', luidt het. De Nationale Bank wijst daarbij naar de coronamaatregelen en de onzekerheid van huishoudens over hun toekomstige financiële situatie. Ook de verminderde investeringen (-7 procent) droegen bij tot de economische krimp. De overheidsconsumptie bleef daarentegen wel onveranderd, door de steunmaatregelen van de regeringen wegens de coronacrisis. De overheidsmaatregelen en de economische krimp verdiepten voorts het begrotingstekort, dat in 2020 opliep tot 9,1 procent, zo blijkt ook uit de gedetailleerde rekeningen. Het gaat om het hoogste niveau sinds het midden van de jaren 1980. 'De ontvangsten liepen met bijna 10 miljard euro terug, terwijl de uitgaven aanzienlijk toenamen, met meer dan 22 miljard euro', zegt de Nationale Bank. Zowat 16 miljard euro (3,5 procent van het bbp) van de uitgaven wordt rechtstreeks toegeschreven aan de coronamaatregelen. De overheidsschuld kwam uiteindelijk uit op 515,2 miljard euro. De schuldgraad bedroeg 112,8 procent van het bbp, tegenover 97,7 procent in 2019.